Sở Y tế Lâm Đồng

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022

(ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)

Bệnh viện: BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN PHẠM NGỌC THẠCH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ chi tiết: 49 Quang Trung, phường 9, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Số giấy phép hoạt động:191 Ngày cấp: 31/12/2019

Tuyến trực thuộc: 2.Tỉnh/Thành phố

Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG

Hạng bệnh viện: Hạng II

Loại bệnh viện: YHCT - Châm cứu

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

 1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 79/83 TIÊU CHÍ
 2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 95%
 3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 264 (Có hệ số: 286)
 4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.33

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

1

7

40

26

5

79

6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:

1.27

8.86

50.63

32.91

6.33

79

Ngày 09 tháng 12 năm 2022

NGƯỜI ĐIỀN THÔNG TIN
(ký tên)

 

 

 

Bùi Thế Sáu

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
(ký tên và đóng dấu)

 

 

 

Phạm Thanh Liêm

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022

I. KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG

Mã số

Chỉ tiêu

Bệnh viện tự đánh giá NĂM 2022

Đoàn KT đánh giá NĂM 2022

Chi tiết

A

PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19)

     

A1

A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6)

     

A1.1

Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đón tiếp và hướng dẫn cụ thể

4

0

 

A1.2

Người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và được vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật

3

0

 

A1.3

Bệnh viện tiến hành cải tiến quy trình khám bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh

4

0

 

A1.4

Bệnh viện bảo đảm các điều kiện cấp cứu người bệnh kịp thời

3

0

 

A1.5

Người bệnh được làm các thủ tục, khám bệnh, thanh toán... theo đúng thứ tự bảo đảm tính công bằng và mức ưu tiên

3

0

 

A1.6

Người bệnh được hướng dẫn và bố trí làm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng theo trình tự thuận tiện

3

0

 

A2

A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5)

     

A2.1

Người bệnh điều trị nội trú được nằm một người một giường

4

0

 

A2.2

Người bệnh được sử dụng buồng vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện

4

0

 

A2.3

Người bệnh được cung cấp vật dụng cá nhân đầy đủ, sạch sẽ, chất lượng tốt

5

0

 

A2.4

Người bệnh được hưởng các tiện nghi bảo đảm sức khỏe, nâng cao thể trạng và tâm lý

4

0

 

A2.5

Người khuyết tật được tiếp cận với các khoa/phòng, phương tiện và dịch vụ khám, chữa bệnh trong bệnh viện

3

0

 

A3

A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2)

     

A3.1

Người bệnh được điều trị trong môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp

5

0

 

A3.2

Người bệnh được khám và điều trị trong khoa/phòng gọn gàng, ngăn nắp

3

0

 

A4

A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6)

     

A4.1

Người bệnh được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình điều trị

4

0

 

A4.2

Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư cá nhân

4

0

 

A4.3

Người bệnh được nộp viện phí thuận tiện, công khai, minh bạch, chính xác

4

0

 

A4.4

Người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa y tế

3

0

 

A4.5

Người bệnh có ý kiến phàn nàn, thắc mắc hoặc khen ngợi được bệnh viện tiếp nhận, phản hồi, giải quyết kịp thời

4

0

 

A4.6

Bệnh viện thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng người bệnh và tiến hành các biện pháp can thiệp

4

0

 

B

PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14)

     

B1

B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3)

     

B1.1

Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực bệnh viện

3

0

 

B1.2

Bảo đảm và duy trì ổn định số lượng nhân lực bệnh viện

2

0

 

B1.3

Bảo đảm cơ cấu chức danh nghề nghiệp của nhân lực bệnh viện

3

0

 

B2

B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3)

     

B2.1

Nhân viên y tế được đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp

3

0

 

B2.2

Nhân viên y tế được nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức

3

0

 

B2.3

Bệnh viện duy trì và phát triển bền vững chất lượng nguồn nhân lực

4

0

 

B3

B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4)

     

B3.1

Bảo đảm chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ của nhân viên y tế

4

0

 

B3.2

Bảo đảm điều kiện làm việc, vệ sinh lao động và nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên y tế

5

0

 

B3.3

Sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân viên y tế được quan tâm và cải thiện

4

0

 

B3.4

Tạo dựng môi trường làm việc tích cực cho nhân viên y tế

4

0

 

B4

B4. Lãnh đạo bệnh viện (4)

     

B4.1

Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển bệnh viện và công bố công khai

3

0

 

B4.2

Triển khai văn bản của các cấp quản lý

4

0

 

B4.3

Bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực quản lý bệnh viện

3

0

 

B4.4

Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận

5

0

 

C

PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35)

     

C1

C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2)

     

C1.1

Bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện

4

0

 

C1.2

Bảo đảm an toàn điện và phòng chống cháy nổ

3

0

 

C2

C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2)

     

C2.1

Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, khoa học

3

0

 

C2.2

Hồ sơ bệnh án được quản lý chặt chẽ, đầy đủ, khoa học

4

0

 

C3

C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2) (điểm x2)

     

C3.1

Quản lý tốt cơ sở dữ liệu và thông tin y tế

3

0

 

C3.2

Thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động chuyên môn

3

0

 

C4

C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6)

     

C4.1

Thiết lập và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn

2

0

 

C4.2

Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện

4

0

 

C4.3

Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ rửa tay

4

0

 

C4.4

Đánh giá, giám sát và triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện

2

0

 

C4.5

Chất thải rắn bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định

4

0

 

C4.6

Chất thải lỏng bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định

4

0

 

C5

C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn (5) (điểm x2)

     

C5.1

Thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật

3

0

 

C5.2

Nghiên cứu và triển khai áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới

4

0

 

C5.3

Áp dụng các hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng

3

0

 

C5.4

Xây dựng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị

3

0

 

C5.5

Áp dụng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đã ban hành và giám sát việc thực hiện

3

0

 

C6

C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (3)

     

C6.1

Hệ thống điều dưỡng trưởng được thiết lập và hoạt động hiệu quả

1

0

 

C6.2

Người bệnh được điều dưỡng hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe phù hợp với bệnh đang được điều trị

3

0

 

C6.3

Người bệnh được chăm sóc vệ sinh cá nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện

3

0

 

C7

C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5)

     

C7.1

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện

3

0

 

C7.2

Bệnh viện bảo đảm cơ sở vật chất để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện

4

0

 

C7.3

Người bệnh được đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng trong thời gian nằm viện

3

0

 

C7.4

Người bệnh được hướng dẫn, tư vấn chế độ ăn phù hợp với bệnh lý

4

0

 

C7.5

Người bệnh được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện

3

0

 

C8

C8. Chất lượng xét nghiệm (2)

     

C8.1

Bảo đảm năng lực thực hiện các xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh và giải phẫu bệnh

2

0

 

C8.2

Bảo đảm chất lượng các xét nghiệm

3

0

 

C9

C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6)

     

C9.1

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức hoạt động dược

3

0

 

C9.2

Bảo đảm cơ sở vật chất khoa Dược

3

0

 

C9.3

Cung ứng thuốc và vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng

3

0

 

C9.4

Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý

3

0

 

C9.5

Thông tin thuốc, theo dõi báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) kịp thời, đầy đủ và có chất lượng

3

0

 

C9.6

Hội đồng thuốc và điều trị được thiết lập và hoạt động hiệu quả

3

0

 

C10

C10. Nghiên cứu khoa học (2)

     

C10.1

Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học

3

0

 

C10.2

Áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạt động bệnh viện và các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

5

0

 

D

PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11)

     

D1

D1. Thiết lập hệ thống và cải tiến chất lượng (3)

     

D1.1

Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện

2

0

 

D1.2

Xây dựng và triển khai kế hoạch, đề án cải tiến chất lượng bệnh viện

3

0

 

D1.3

Xây dựng văn hóa chất lượng

4

0

 

D2

D2. Phòng ngừa các sự cố khắc phục (5)

     

D2.1

Phòng ngừa nguy cơ, diễn biến bất thường xảy ra với người bệnh

2

0

 

D2.2

Xây dựng hệ thống báo cáo, phân tích sự cố y khoa và tiến hành các giải pháp khắc phục

3

0

 

D2.3

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sự cố y khoa

3

0

 

D2.4

Bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ

3

0

 

D2.5

Phòng ngừa nguy cơ người bệnh bị trượt ngã

2

0

 

D3

D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (3)

     

D3.1

Đánh giá chính xác thực trạng và công bố công khai chất lượng bệnh viện

4

0

 

D3.2

Đo lường và giám sát cải tiến chất lượng bệnh viện

3

0

 

D3.3

Hợp tác với cơ quan quản lý trong việc xây dựng công cụ, triển khai, báo cáo hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện

3

0

 

E

PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA

     

E1

E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4)

     

E1.1

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc sản khoa và sơ sinh

0

0

 

E1.2

Bệnh viện thực hiện tốt hoạt động truyền thông sức khỏe sinh sản trước sinh, trong khi sinh và sau sinh

0

0

 

E1.3

Bệnh viện tuyên truyền, tập huấn và thực hành tốt nuôi con bằng sữa mẹ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và UNICEF

0

0

 

E2.1

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc nhi khoa

0

0

 

II. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUNG

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Điểm TB

Số TC áp dụng

PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19)

0

0

7

10

2

3.74

19

A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6)

0

0

4

2

0

3.33

6

A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5)

0

0

1

3

1

4.00

5

A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2)

0

0

1

0

1

4.00

2

A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6)

0

0

1

5

0

3.83

6

PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14)

0

1

6

5

2

3.57

14

B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3)

0

1

2

0

0

2.67

3

B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3)

0

0

2

1

0

3.33

3

B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4)

0

0

0

3

1

4.25

4

B4. Lãnh đạo bệnh viện (4)

0

0

2

1

1

3.75

4

PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35)

1

3

21

9

1

3.17

35

C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2)

0

0

1

1

0

3.50

2

C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2)

0

0

1

1

0

3.50

2

C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2) (điểm x2)

0

0

2

0

0

3.00

2

C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6)

0

2

0

4

0

3.33

6

C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn (5) (điểm x2)

0

0

4

1

0

3.20

5

C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (3)

1

0

2

0

0

2.33

3

C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5)

0

0

3

2

0

3.40

5

C8. Chất lượng xét nghiệm (2)

0

1

1

0

0

2.50

2

C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6)

0

0

6

0

0

3.00

6

C10. Nghiên cứu khoa học (2)

0

0

1

0

1

4.00

2

PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11)

0

3

6

2

0

2.91

11

D1. Thiết lập hệ thống và cải tiến chất lượng (3)

0

1

1

1

0

3.00

3

D2. Phòng ngừa các sự cố khắc phục (5)

0

2

3

0

0

2.60

5

D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (3)

0

0

2

1

0

3.33

3

PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA

0

0

0

0

0

0

 

E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4)

0

0

0

0

0

0

 

III. TÓM TẮT CÔNG VIỆC TỰ KIỂM TRA BỆNH VIỆN

 1. Bệnh viện đã thành lập đoàn tự kiểm tra là thành viên của Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện; đoàn tiến hành rà soát, đánh giá theo từng tiêu chí, từng bộ phận và tổng hợp báo cáo, nhập phần mềm trực tuyến. 2. Số lượng tiêu chí áp dụng: 79/83 Kết quả đánh giá chung: đạt loại chất lượng khá, điểm trung bình là 3,33. Số lượng tiêu chí đạt ở các mức: mức 1= 1 (1,27 phần trăm ), mức 2= 7 (8,86 phần trăm ), mức 3= 40 (50,63 phần trăm ), mức 4= 26 (32,91 phần trăm ), mức 5= 5 (6,33 phần trăm ) . 3. Bệnh viện có 04 tiêu chí không áp dụng; ở phần E: Tiêu chí đặc thù chuyên khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (E1: từ E1.1 đến E1.4). Bệnh viện là bệnh viện YHCT, nên không thực hiện các tiêu chí ở phần này.

IV. BIỂU ĐỒ CÁC KHÍA CẠNH CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

·  a. Biểu đồ chung cho 5 phần (từ phần A đến phần E)

 ·  b. Biểu đồ riêng cho phần A (từ A1 đến A4)

·  c. Biểu đồ riêng cho phần B (từ B1 đến B4)

 ·  d. Biểu đồ riêng cho phần C (từ C1 đến C10)

·  e. Biểu đồ riêng cho phần D (từ D1 đến D3)

V. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC ƯU ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Trong năm 2022, bệnh viện đã duy trì các hoạt động bệnh viện theo kết quả cải tiến của năm 2021.


Các nhóm tiêu chí và phần lớn các tiêu chí ở mức khá - và tốt với 71/79 tiêu chí (90 phần trăm ), trong đó: mức 3= 40 (50,63 phần trăm ), mức 4= 26 (32,91 phần trăm ), mức 5= 5 (6,33 phần trăm )

 
- Bệnh viện quan tâm nhiều đến công tác tiếp đón, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh, đảm bảo quyền, lợi ích và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.


- Bệnh viện luôn phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.


- Bệnh viện đã thường xuyên hướng dẫn và giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy trình khám chữa bệnh, các kỹ thuật chuyên môn, phác đồ điều trị nhằm đảm bảo tính hợp lý, an toàn và hiệu quả trong điều trị và chăm sóc người bệnh; nhất là bệnh viện đã nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp về tiêu chí "Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19" theo chỉ đạo và hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh và Sở Y tế.


- Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19: thựI c hiện sàng lọc ngay tại cổng, thực hiện Test nhanh kháng nguyên Covid-19 cho tất cả các bệnh nhân và người chăm trước khi vào trong bệnh viện trong giai đoạn dịch diễn biến phức tạp nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 để phòng lây lan dịch trong bệnh viện. Kịp thời thích ứng với các chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế trong việc phòng chống Covid trong tình hình mới.


- Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học có hiệu quả trong quản lý, khám chữa bệnh cho người bệnh.


- Bệnh viện thường xuyên cử cán bộ viên chức tham gia các lớp đào tạo dài hạn, ngắn hạn và tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ.


- Bệnh viện đã có kế hoạch cải tiến chất lượng, phân công và triển khai hoạt động từ đầu năm; hướng dẫn từng khoa phòng xây dựng kế hoạch và thực hiện cải tiến chất lượng.

 
- Bệnh viện đã chú trọng thực hiện tiêu chí 5S, xây dựng cơ quan văn hóa, xanh sạch đẹp, an toàn vệ sinh lao động.


- Khảo sát hài lòng người bệnh nội trú, tỷ lệ hài lòng người bệnh ngoại trú và tỷ lệ hài lòng nhân viên y tế đều đạt 100 phần trăm .

 

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI

Do tình hình khách quan, phải sát nhập phòng Điều dưỡng vào phòng KHTH theo Quyết định kiện toàn mới của UBND tỉnh Lâm Đồng nên Bệnh viện có 1 tiêu chí đạt mức 1 (C6.1).
Ngoài ra, còn tồn tại 7 tiêu chí ở mức 2, chưa thể thay đổi, cụ thể:


- B1.2 :Bảo đảm và duy trì ổn định số lượng nhân lực.

 
- C4.1:Thiết lập và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn.


- C4.4: Đánh giá, giám sát và triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

 
- C8.1: Bảo đảm năng lực thực hiện các xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh và giải phẫu bệnh.
- 03 tiêu chí ở nhóm hoạt động cải tiến chất lượng gồm D1.1, D2.1 và D2.5 do các yếu tố khách quan về quy mô và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện.


Còn khó khăn trong việc đánh giá năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng, chất lượng xét nghiệm, đánh giá thường xuyên về phòng ngừa giảm thiểu sai sót đảm bảo an toàn người bệnh và đánh giá cải tiến chất lượng trong mọi mặt.

VII. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Dựa trên phân tích thực trạng chất lượng bệnh viện và kết quả tự đánh giá các tiêu chí, Bệnh viện xác định tập trung trọng tâm ưu tiên thực hiện các tiêu chí:

 
- Hướng đến người bệnh (đảm bảo môi trường chăm sóc, dinh dưỡng, quyền và lợi ích của người bệnh);

 
- Hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh (cập nhật và thực hiện đúng các quy trình và các hướng dẫn, phác đồ điều trị, nghiên cứu khoa học);

 
- Đánh giá cải tiến chất lượng và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn người bệnh.

 

VIII. GIẢI PHÁP, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

1. Giải pháp:


- Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện triển khai áp dụng thực hiện tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành phù hợp với điều kiện của bệnh viện; hỗ trợ kỹ thuật cho các khoa, phòng để triển khai các hoạt động của các quy trình bảo đảm, cải tiến chất lượng do giám đốc bệnh viện phê duyệt.


- Tổ quản lý chất lượng Bệnh viện tổ chức triển khai các hoạt động về quản lý và cải tiến chất lượng; phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục. Tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng; triển khai và giám sát, kiểm tra việc thực hiện chương trình an toàn người bệnh.


- Đẩy mạnh vai trò, chức năng của Hội đồng thuốc- điều trị nhằm đảm bảo cung ứng đủ thuốc, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân toàn diện.


- Thường xuyên tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, các quy trình cho CBVC trong bệnh viện.


- Tổ chức đánh giá chất lượng bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành, tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm quá trình thực hiện, phát hiện và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh. Kiểm tra định kỳ công tác chuyên môn, công tác chăm sóc người bệnh, công tác dược. Ban Thanh tra thường xuyên kiểm tra đơn thư góp ý, kiểm tra công tác bệnh viện nhằm đảm bảo quyền lợi cho người bệnh và cán bộ viên chức.


2. Lộ trình, thời gian:


- Tích cực xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng bệnh viện năm 2023 dựa trên những tồn tại được đưa ra qua công tác kiểm tra năm 2022, giám sát, kiểm tra việc thực hiện của các Khoa, Phòng và bộ phận.


- Thực hiện các giải pháp cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2023 theo kế hoạch được hội nghị CBVC năm 2023 thông qua.


- Định kỳ 6 tháng sẽ thành lập đoàn tự kiểm tra CLBV và tổng kết, tự đánh giá việc thực hiện công tác cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2023.

IX. KẾT LUẬN, CAM KẾT CỦA BỆNH VIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Quán triệt, triển khai thực hiện theo đúng Thông tư 19/2013/TT- BYT, ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện và Quyết định số 6858/QĐ-BYT, ngày 18/11/2016 của Bộ Y tế về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.


- Hội đồng, tổ quản lý chất lượng và toàn thể Cán bộ viên chức Bệnh viện cam kết thực hiện theo sự phân công.


- Phấn đấu xây dựng và phát triển bệnh viện theo hướng dẫn của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện.

Ngày 09 tháng 12 năm 2022.

NGƯỜI ĐIỀN THÔNG TIN
(ký tên)

 

 

Bùi Thế Sáu

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
(ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH  TẠI

KHOA KHÁM BỆNH - BỆNH VIỆN YHCT PHẠM NGỌC THẠCH

            Khoa Khám bệnh – Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng được thành lập vào năm 1986 với đội ngũ bác sĩ, nhân viên nhiều kinh nghiệm. Khoa chúng tôi có nhiệm vụ chính là khám bệnh, điều trị và tư vấn cho người bệnh ngoại trú của tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh lân cận. Quý bệnh nhân đến khám tại khoa Khám bệnh của chúng tôi sẽ được hướng dẫn, phục vụ, chăm sóc và điều trị tận tình chu đáo.

           Qua 34 năm hình thành và phát triển, khoa Khám Bệnh - Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch đã không ngừng được đầu tư cả về con người và các dịch vụ kỹ thuật mới nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu khám và điều trị của người bệnh.

          Hiện nay, khoa Khám Bệnh - Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch có các phòng khám chuyên khoa và các dịch vụ kỹ thuật sau:

 1. Phòng khám và điều trị chuyên khoa YHCT: khám bệnh, bắt mạch kê đơn thuốc YHCT, Y học hiện đại kết hợp với các phương pháp không dùng thuốc như Điện châm, Hồng ngoại, Cấy chỉ, Xoa bóp bấm huyệt, Kéo dãn cột sống, Siêu âm điều trị…
 1. Phòng khám Tai Mũi Họng: Khám và điều trị các bệnh về Tai Mũi Họng của người lớn và trẻ em. Kết hợp phương pháp điều trị y học hiện đại và YHCT như hút rửa xoang bằng máy nội soi. Đặc biệt là khám bệnh bằng máy nội soi để phát hiện sớm các ung thư vòm họng, ung thư thanh quản…
 1. Phòng khám Nha: Với các trang thiết bị hiện đại như máy cạo vôi răng siêu âm, máy X-quang kĩ thuật số, ghế máy nha khoa, máy đo ống tủy cùng hệ thống khử khuẩn tiên tiến và áp dụng những kĩ thuật mới để điều trị tủy răng, nhổ răng, lấy cao răng bằng sóng siêu âm...
 1. Phòng khám Mắt: Được bố trí các trang thiết bị hiện đại như máy sinh hiển vi giúp khám và điều trị các bệnh thông thường về mắt,tật khúc xạ. Thực hiện một số thủ thuật như đo khúc xạ chủ quan, đo khúc xạ khách quan, lấy dị vật, chích chắp lẹo, bơm rửa lệ đạo, đo nhãn áp…
 1. Phòng khám Da liễu: Điều trị Da Liễu là một thế mạnh của YHCT,chúng tôi có thể kết hợp vả y học hiện đại và y học cổ truyền để điều trị bệnh. Bệnh nhân sẽ được bắt mạch, kê đơn thuốc uống, thuốc tắm hoặc bôi để điều trị bệnh và chăm sóc da thẩm mĩ. Ngoài ra phòng khám Da Liễu đã được trang bị máy nội soi da và tóc, máy siêu âm điều trị chăm sóc da...giúp hỗ trợ trong quá trình điều trị.
 1. Phòng Châm cứu Ngoại trú: Người bệnh sau khi được bác sĩ thăm khám chẩn đoán bệnh, nếu có chỉ định sẽ được nhân viên y tế hướng dẫn đến châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, chiếu đèn hồng ngoại tại phòng châm cứu Ngoại trú hàng ngày vào giờ làm việc(kể cảThứ 7 và Chủ nhật).
 1.  Phòng thủ thuật Cấy chỉ: Cấy chỉ là phương pháp đưa chỉ Catgut (chỉ tự tiêu sau 15 đến 20 ngày) vào huyệt châm cứu của hệ kinh lạc để duy trì sự kích thích lâu dài qua đó tạo tác dụng điều trị như châm cứu.Đây là phương pháp điều trị rất thuận tiện cho các bệnh nhân ở xa hoặc không có điều kiện đi châm cứu hàng ngày.

Chỉ định điều trị:

- Các bệnh nhân có bệnh mạn tính như hội chứng tay cổ, đau thần kinh tọa, đau thần kinh ngoại biên, bại liệt, tai biến mạch máu não, thoái hóa cột sống cổ, thoái hóa cột sống thắt lưng, liệt dây thần kinh số VII, đau đầu, mất ngủ, viêm mũi xoang dị ứng, hen phế quản...

- Các bệnh nhân có bệnh mạn tính không có điều kiện đi châm cứu thường xuyên.

- Đặc biệt Bệnh viện triển khai cấy chỉ làm giảm mỡ bụng đã đạt được những hiệu quả khả quan nhất định.

Liệu trình điều trị: Mỗi liệu trình điều trị cấy chỉ từ 4 đến 6 lần, mỗi lần cấy cách nhau từ 10 đến 15 ngày.

 

 1. Phòng đo Điện não, Điện cơ:

* Đo điện não là một kỹ thuật ghi lại dòng điện sinh học trong não bằng các sóng trên giấy qua đó giúp bác sĩ chẩn đoán được các bệnh lý về thần kinh, tâm thần của người bệnh như Thiểu năng tuần hoàn não, Suy nhược thần kinh, Đau đầu chưa rõ nguyên nhân…

* Đo điện cơ là một kỹ thuật ghi lại dòng điện sinh học của một vùng cơ do một hoặc nhiều dây thần kinh chi phối, kết quả được thể hiện bằng các biểu đồ trên giấy qua đó giúp bác sĩ chẩn đoán được bệnh lý của dây thần kinh và cơ khu vực cần chẩn đoán.

 1. Ngoài ra, khoa Khám bệnh còn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các cơ quan, doanh nghiệp, trường học… theo hợp đồng và khám chứng nhận sức khỏe để làm việc, học tập và lái xe mô tô và ô tô các loại.

 

 

Thời gian làm việc tại khoa Khám bệnh như sau:

- Từ thứ 2 đến thứ 6:      Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30.

                                                            Buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30.

- Thứ 7 và Chủ nhật:     Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ.

                                                             Buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ.

            ( Thứ 7 và Chủ nhật không nhận khám chứng nhận sức khỏe để làm việc, học tập và lái xe mô tô và ô tô).

      Quý khách có thể liên hệ trước theo số điện thoại khoa Khám bệnh:                 ĐT:02633822774

Khoa Khám bệnhBệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng

xin hân hạnh thông báo để được phục vụ quý khách và quý bệnh nhân!

           

 

https://drive.google.com/file/d/16UgCJWEBJwBXVWqD9vTwlg9EhfEqG5rz/view?usp=drive_link

Tóm tắt về thân thế sự nghiệp và những hoạt động của ông

trong lĩnh vực y học cổ truyền.

 

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch sinh ngày 7/5/1909 tại Quy Nhơn, học Đại học Y Hà Nội từ năm 1928, hai năm cuối Ông sang  Pháp du học chuyên sâu về bệnh lao phổi, tốt nghiệp Bác sĩ ở Paris năm 1934. Sau khi học xong Ông được thăng chức làm Giám đốc Bệnh viện Lao vùng núi phía Đông nước Pháp.

Năm 1936 Ông trở về nước mở phòng mạch tư ở Sài gòn, năm 1937 ông cưới một nữ y tá người Pháp là bà Marie Louise làm vợ và có 2 người con là Colette Phạm Thị Ngọc Mai và Alain Phạm Ngọc Định.

Tham gia hoạt động cách mạng ở Sài Gòn từ thời kỳ mặt trận bình dân (1936 – 1939), vào Đảng cộng sản Đông dương tháng 3 năm 1945 và là thủ lĩnh của tổ chức Thanh niên tiền phong, tham gia cướp chính quyền tháng 8 năm 1945.

Cách mạng tháng tám thành công. Chính phủ lâm thời nước Việt nam dân chủ cộng hoà được thành lập, Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch được cử giữ chức Bộ trưởng Bộ y tế đầu tiên của nước ta (27/8/1945 – 1/1946), đồng thời là ủy viên Ủy ban nhân dân Nam bộ phụ trách công tác đối ngoại, là thành viên của phái đoàn Chính phủ Việt Nam tham gia đàm phán với đại diện của Chính phủ Pháp.

Cuối năm 1946, Ông làm Thứ trưởng Phủ Chủ tịch, đặc phái viên của Chính phủ sang các nước láng giềng và một số nước Châu âu để trình bày quan điểm của Đảng và Chính phủ ta về kháng chiến chống Pháp.

Năm 1948, Ông được cử làm Trưởng phái đoàn Chính phủ vào Nam bộ công tác, sau đó được bầu làm Thường vụ khu ủy, kiêm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính Sài Gòn – Chợ Lớn.

Giữa năm 1953, Ông được phân công làm Trưởng Ban y tế của Đảng phụ trách công tác y tế an toàn khu (ATK) và là Giám đốc bệnh xá 303. Ngoài công việc y tế, Ông còn tham gia các hoạt động chính trị và ngoại giao khác của Chính phủ.

Năm 1954, Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch lại được cử làm Thứ trưởng, năm 1958 làm Bộ trưởng kiêm Bí thư Đảng đoàn Bộ Y tế cho đến ngày 7/11/1968, Ông hy sinh trong một căn nhà tranh giữa miền chiến khu Đông Nam bộ khi cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân đang diễn ra rất quyết liệt. Ông hy sinh khi thân chinh tới mặt trận trực tiếp cứu chữa thương binh, tìm cách trị bệnh cho nhân dân và chiến sĩ ta.

Tại Đại hội Anh hùng chiến sỹ thi đua toàn quốc năm 1958, ông  được nhà nước tuyên dương là Anh hùng lao động.

Ngày10/9/1996 Ông được Nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh.

 Ông là một chiến sĩ cách mạng của Đảng và của cả dân tộc; là người có công to lớn trong cuộc đấu tranh với bệnh lao và đưa sự nghiệp y tế của dân tộc ta phát triển. Công lao của ông trong sự nghiệp cách mạng dân tộc và sự nghiệp y tế rất to lớn.

Trong bài viết này, chúng tôi chỉ tập trung vào lĩnh vực Y học cổ truyềnBác sĩ Phạm Ngọc Thạch là người có công khơi dậy và phát triển

     (GS.BS. Trần Cửu Kiến – nguyên phó giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị) kể chuyện : Năm 1945 khi đưa mẹ đến khám bệnh tại phòng mạch bác sĩ Phạm Ngọc Thạch. Bác sĩ Thạch đã nói với ông như sau: Tuyên truyền vệ sinh và tân y học trong giới đồng bào nghèo thì tốt đó, nhưng y học cổ truyền của ông cha mình cũng rất nhiều cái độc đáo lắm, tuy nhiên nó bị nạn mê tín dị đoan xen vào, phải biết phân biệt. Anh dặn tôi học thuốc Nam, mà chẩn đoán theo phương pháp hiện đại. Vì trong nước mình có nhiều cây thuốc, dân mình còn nghèo, còn rất nhiều bệnh thông thường chữa bằng thuốc Nam được. Không ngờ rằng ý nghĩ ấy đã chín muồi khi sau này anh làm Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

 

Ông hết sức coi trọng những kinh nghiệm chữa trị trong nhân dân, những vốn quý của nền Y học cổ truyền dân tộc.

    - Ông thường nói: hơn 4.000 năm lịch sử, để tồn tại, dân tộc ta đã tự chữa trị được nhiều bệnh hiểm nghèo, giữ gìn được sức khỏe là nhờ có Y học dân tộc. Ta có nhiều cây thuốc quý, kinh nghiệm chữa bệnh của nhân dân ta rất phong phú và hiệu quả, tại sao trong khi khám, chữa bệnh người thầy thuốc Việt Nam lại không kết hợp các phương pháp của Y học cổ truyền với Y học hiện đại ?

       -Trong tác phẩm “Cơ sở lý luận Y học Việt Nam”, Ông viết: “Việc xem khinh y học cổ truyền, y học dân gian có nguồn gốc giai cấp của nó trong xã hội có giai cấp mà giai cấp thống trị là giai cấp tư sản phải tìm mọi cách để chôn vùi vốn văn hoá của dân tộc, của nhân dân lao động. Những luận điểm tuyên truyền cho Đông y là phản khoa học cũng giống như những luận điệu chống lại văn hoá, kinh nghiệm văn hoá trong nhân dân lao động”…

       - Một trong 5 phương châm nguyên tắc của ngành y tế mà ông đề ra đó là KẾT HỢP ĐÔNG Y VÀ TÂY Y,theo Ông :

Đông Y và Tây Y không phải là hai nền Y học mà là hai chuyên ngành của một nền Y Học Việt Nam thống nhất. Kết hợp giữa y học hiện đại với y học cổ truyền dân tộc trong mối quan hệ biện chứng với nhau, trong đó y học cổ truyền dân tộc là một di sản văn hoá của dân tộc cần được vảo vệ, phát huy và phát triển. Quan điểm kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại đã được Ông đặt vào vị trí xứng đáng với các quan điểm lớn của nền Y học Xã hội chủ nghĩa.

       - Ông đưa phong trào thuốc nam, châm cứu là một trong “Năm dứt điểm” của Ngành y tế. Ngày 15.3.1967, trong lời giới thiệu sách “thuốc Nam, châm cứu” Ông viết: “Rất mong không những cán bộ cơ sở, mà tất cả các cán bộ y tế của chúng ta, từ Trung ương đến cơ sở nghiên cứu tích cực, đẩy mạnh phong trào trồng cây thuốc Nam khắp nơi, bào chế thuốc Nam ở địa phương, trị bệnh bằng thuốc Nam, châm cứu”.

         - Năm 1948, Ds Nguyễn Duy Cương  gặp BS. Phạm Ngọc Thạch ở Bangkok, Thái Lan cũng được căn dặn phải quan tâm đến “Cây con làm thuốc vì đó là hướng đi độc đáo của ta”.

      -  Ông xem báo, đọc tin, nghe đài biết ở đâu xuất hiện có ông Lang, bà Mế, ở đâu có thuốc hay, Ông mời về nhà gặp để nghiên cứu và khai thác. Ông nói: “Mình nghe dân, học dân để phục vụ dân”

      -Ông nói:”Với hoàn cảnh kinh tế còn nghèo của đất nước mình, chạy theo nghiên cứu thuốc tân dược thì biết bao giờ kịp các nước có nền kinh tế công nghiệp dược phẩm hiện đại. Phải khai thác y học cổ truyền, có chọn lọc”. Cho nên Ông phân công dược sĩ Trần Văn Luận về thành lập “Viện dược liệu Trung ương” và đưa bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng về làm giám đốc “ Viện nghiên cứu Đông Y”.

         - Có lần ông đến thăm một xã hẻo lánh, thuộc huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, ông hỏi tỉ mỉ một cụ già đang ngồi vót nan: “thu hoạch của cụ một tháng bao nhiêu? Cụ già không biết tính toán, nhưng cụ nói ra số thóc, số trái cây và số con gà nuôi được; tính đi tính lại, chỉ có 7 đồng/1 tháng” (khoảng 18 kg gạo), ông ngồi thừ ra một hồi lâu, vẻ mặt đượm buồn, mãi ông mới nói riêng với anh em: “Người ta có 7 đồng/1 tháng thì lấy tiền đâu ra mua thuốc chữa bệnh!” Ông lại hỏi cụ già: “Khi nhà có người ốm thì chữa bệnh bằng cách gì?” Cụ đáp: “Chữa bằng thuốc Nam”. Ông lại hỏi cụ thể, rồi ghi chép, tìm hiểu, nhận dạng mặt cây thuốc và hỏi rõ về cách trồng và cách chế biến. Từ đó, lòng quyết tâm kết hợp thuốc Đông và thuốc Tây lại càng thể hiện mạnh mẽ trong tâm trí ông: Ông đã tìm gặp và đón ông lang Vạn, lương y ở Thanh Hóa ra tận bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội để hướng dẫn về kỹ thuật nắn bó gãy xương. Với lòng tự hào dân tộc và tinh thân độc lập, tự chủ sâu sắc, ông đã có quyết tâm cao trong công tác nghiên cứu y dược học cổ truyền Việt Nam, thừa kế kinh nghiệm thuốc Nam của ông cha ta, đẩy mạnh công tác điều tra, khảo sát, sưu tầm, nuôi trồng chế biến sử dụng dược liệu trong phong trào thuốc nam ở xã. Ngay từ năm 1959-1960, khi ông trở lại giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế, Ông đã xây dựng mở rộng phòng kiểm nghiệm hóa học về thuốc, thành Viện dược liệu trung ương, gồm cả công tác dược liệu và kiểm nghiệm thuốc. Ông khuyến khích cán bộ dược đi làm công tác điều tra, sưu tầm, trồng trọt, chỉ đạo công tác thuốc nam tại xã, kể cả những nơi địch bắn phá ác liệt nhất.

- Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch rất chịu khó học hỏi từ đồng nghiệp cho tới ông lang, bà mế những kinh nghiệm chữa trị phù hợp với hoàn cảnh nước ta. Ông cũng đọc kỹ từng bài báo nhỏ của đồng nghiệp, học trò về một vấn đề mới cho tới những công trình lớn của Hải Thượng Lãn Ông, Tuệ Tĩnh, Là Giám đốc của Viện chống Lao Trung ương Ông đã giành 25% kinh phí cho các hoạt động của Y học cổ truyền, thành lập khoa Đông y tại Viện, ông giao cho các bác sĩ đọc từng chương trong sách của Hải Thượng Lãn Ông, Tuệ Tĩnh để tìm ra những gì có thể áp dụng được trong bệnh về phổi. Ông cho mời và tuyển dụng các lương y có đức, có tài để thừa kế. Ông rất tâm đắc phương pháp điều trị toàn diện của Y học cổ truyền.

   -Cán bộ chiến sĩ, nhất là cán bộ y tế, trong những năm kháng chiến chống Mỹ, trước lúc lên đường vào chiến trường, đều được Ông phổ biến những kinh nghiệm chữa rắn, rết, bọ cạp cắn, ngộ độc nấm, ngộ độc lá rừng các phương pháp điều trị vết thương theo kinh nghiệm của đồng bào miền Nam.

         

       - Ông đã tự mình uống thử Ích mẫu để xem tác dụng của thuốc ra sao, từ đó, ông vận động chị em sử dụng cao ích mẫu trong việc phòng và chữa bệnh phụ khoa. Trong điều trị lao, ngoài việc cho bệnh nhân uống Rimifon, Ông còn cho tiêm Filatov vào vùng huyệt phế du mà kết quả là rút ngắn được thời gian điều trị. Trẻ em bị ho gà, Ông cũng cho tiêm Filatov vào huyệt phế du. Kết quả thật khả quan.

 

        Ông cũng đặc biệt quan tâm đến những bài thuốc, vị thuốc dân gian, cho dùng thử thấy không độc và kết quả là Ông cho phổ biến để sử dụng rộng rãi như lá rau diếp cá trị các chứng viêm nhiễm, mỡ gấu chữa trĩ, nhiều phương pháp điều trị của Ông nghe nói rất buồn cười, nhưng khi áp dụng mọi người đều thấy có kết quả. Như thuốc NT9 điều trị choáng và ngộ độc nấm; như thuốc điều trị sa tử cung, ông dùng làm thuốc tăng sức cơ cho vận động viên.

         - Ông không đồng tình với một số cán bộ khoa học trong ngành cho rằng muốn phát triển nền y học Việt Nam phải xây dựng những phòng nghiên cứu được trang bị máy móc hiện đại , phải xây dựng một nền công nghiệp hóa dược nghĩa là phải đi theo con đường các nước phát triển đã đi. Trong các cuộc họp, Ông luôn luôn bảo vệ một cách thuyết phục quan điểm của Ông là muốn phát triển nền y học Việt Nam theo phương châm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra: khoa học, dân tộc, đại chúng, cần phải thực hiện bằng con đường riêng, phù hợp với hoàn cảnh đất nước mình, nếu cứ đi theo con đường của đất nước đã phát triển thì luôn luôn tụt hậu đằng sau họ.

 

Dưới sự lãnh đạo của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch nền y học cổ truyền dân tộc đã được khơi dậy và vươn lên xứng đáng với tầm vóc vốn có của nó.

 

Cuộc đời và sự nghiệp của Ông đã được các nhân sĩ đương thời đánh giá như sau:

         -  Bác sĩ Trần hữu Nghiệp viết về Ông :  Bác sĩ kiêm đại văn hào Nhật bản Watanabe có viết trong tiểu thuyết Đèn không hắt bóng như sau:” Người thầy thuốc chân chính phải vừa là một triết gia, vừa là kẻ tuyên truyền đạo lý làm người”Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đúng là người thầy thuốc như vậy.Triết học mà anh thực hiện, quả như lời Mác, không phải là đứng ngoài giải thích, mà lăn xả vào để cải tạo cuộc đời. Năm phương châm y tế cách mạng Anh nêu ra từ năm 1955, đường lối tổ chức y tế và nghiên cứu y học của Ông là những ví dụ điển hình

 

        - Khi ông mất, Giáo sư thạc sĩ André Roussel viết trên tạp chí của Hội y học Pháp Việt số 3, 1969 về ông như sau: Đó là một người hiền vĩ đại!

        Không hiền và vĩ đại sao được khi ông từ bỏ chức giám đốc bệnh viện lao vùng núi phía đông nước Pháp, từ bỏ thu nhập phòng khám tư cao hơn bất kể ông đốc phủ sứ thời đó để tham gia cách mạng dành độc lập, tự do cho tổ quốc; làm bộ trưởng y tế nhưng cả cuộc đời ông gắn liền với phân, nước, rác, với các bệnh lây truyền nguy hiểm đặc biệt là bệnh lao và luôn trăn trở khơi dậy nền YHCT và kết hợp YHCT với YHHĐ để đưa sức khỏe nhân dân và nền y tế thời đó tiến lên một bước, mà Francois Remy, một chuyên viên của tổ chức y tế thế giới đánh giá: Do kết quả được Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch chỉ đạo đã đem lại kết quả mà Việt Nam là một trong 25 nước “bất hạnh nhất” có được một nền y tế tiên tiến gần như ở một số nước Trung Âu, như trình độ y tế của nước Pháp cách đây 10-15 năm.

       Không hiền và vĩ đại sao được khi cả cuộc đời ông, dù là thầy thuốc, dù hoạt động cách mạng, dù là bộ trưởng đều có tính cách nhân ái, bình dân, giản dị. Kể cả lúc chết cũng thật giản dị, quan tài là những tấm ván sạp ngủ của các chiến sĩ cưa ra, đóng lại; nơi chôn là bờ một dòng sông với mộ phần không bia. Như điếu văn của Thủ Tướng Phạm Văn Đồng tiễn biệt ông: “ không hề sợ gian khổ, hy sinh dưới bom đạn của quân thù, hoặc bên cạnh người bệnh, luôn hăng say và tận tụy với công việc, khiêm tốn giản dị, dũng cảm, vô tư không đòi hỏi gì cho mình, cũng không đòi hỏi gì quá đáng cho ngành mình..”. Như Jean Paul Sartre là nhà triết học hiện sinh viết trong thư chia buồn “ Chúng ta cảm phục và yêu mến nhân cách đạo đức, thông minh và tận tụy của Ông”. Như người bệnh nghèo nói về Ông “ người thầy thuốc có tấm lòng Bồ tát”.

       Ông thuộc về một số ít người không chết. Trong lịch sử dài dằng dặc của nhân loại có một số ít người không chết. Đó là những người hy sinh hết mình vì hạnh phúc của con người, hy sinh cả cái cao quí nhất trên đời này- sự sống của mình để cho ngày mai ca hát (thơ của Gabrien-Pêri).

        Với chúng ta là những người vinh dự được công tác trong một bệnh viện YHCT mang tên bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, ngay trên mảnh đất và ngôi nhà mà gia đình bác sĩ Phạm Ngọc Thạch hiến tặng để làm bệnh viện, là thế hệ tiếp nối bác sĩ Phạm Ngọc Thạch hứa quyết tâm luôn nêu cao tinh thần bác sĩ Phạm Ngọc Thạch trong lĩnh vực YHCT và kết hợp YHCT với YHHĐ; luôn thực hiện tốt lời dậy của Người trong chăm sóc phục vụ bệnh nhân:

“ Đến đón tiếp niềm nở,

Ở tận tình chăm sóc,

Về dặn dò ân cần.”

 để bệnh viện mãi xứng đáng với tên người : PHẠM NGỌC THẠCH.

https://drive.google.com/file/d/1o7hdps5CC3VSBMJl9Vsb9bXv3e3TOKvy/view?usp=sharing

Khái niệm 5S (5S methodology) bắt nguồn từ Nhật Bản vào đầu những năm 1980 thế kỷ XX. Năm 1986, 5S được phổ biến ở nhiều nước như Singapore, Trung Quốc, Ba Lan…  

Được đưa vào Việt Nam khi Nhật mở rộng đầu tư và Vikyno là công ty Việt Nam đầu tiên áp dụng 5S từ năm 1993.

Hiện nay có rất nhiều bệnh viện trong và ngoài nước áp dụng phương pháp 5S trong quản lý chất lượng bệnh viện. Có thể kể đến các bệnh viện công lập lớn trong nước như: Bệnh viện Truyền máu huyết học, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Trưng Vương Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện đa khoa Trung Ương Quảng Nam… đến các bệnh viện tư nhân như: Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu…

Một nghiên cứu được thực hiện tại một số bệnh viện trên thế giới đã chỉ ra rằng, việc áp dụng triết lý Kaizen và phương thức 5S đã làm tăng diện tích lưu trữ thêm 10%, đồng thời giảm thời gian tìm kiếm tài liệu xuống 20%. 5S không chỉ là những nguyên tắc mà đã trở thành một tập quán quản trị trong doanh nghiệp Nhật Bản. Đó là văn hóa “sạch sẽ” nơi công sở nhằm triệt tiêu sự lãng phí và tăng hiệu suất làm việc.

Hiện nay, “việc cải tiến liên tục (Kaizen) các quá trình” là mục tiêu của nhiều doanh nghiệp trong đó có rất nhiều bệnh viện áp dụng nhằm giảm quá tải. Kaizen bao gồm việc sáng tạo và thực hiện những ý tưởng nhằm đạt được mục tiêu bằng những phương pháp mang lại hiệu quả cao hơn. Mục tiêu của Kaizen không phải là giảm chi phí mà là làm cho công việc đơn giản hơn, nhanh hơn, tiện ích hơn và hiệu quả hơn. Chìa khóa để thực hiện Kaizen chính là không ngừng đưa ra các ý tưởng nhằm thúc đẩy cải tiến.

5S ngăn chặn sự xuống cấp của cơ sở hạ tầng, tạo sự thông thoáng cho nơi làm việc, đỡ mất thời gian cho việc tìm kiếm vật tư, hồ sơ cũng như tránh sự nhầm lẫn. Người làm việc cảm thấy thoải mái, làm việc có năng suất cao và tránh được sai sót. Các thiết bị vật tư hoạt động trong môi trường phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng an toàn.

Để thực hiện được điều này, các nhân viên trong khoa đó đã bắt đầu bằng việc Seiri (Sàng lọc). Cụ thể là, khu vực làm việc đã được đánh dấu rõ ràng đi kèm với việc áp dụng nhãn đỏ cho tất cả các yếu tố được coi là không cần thiết cho bộ phận phục vụ bệnh nhân. Đồng thời, mọi vật không có giá trị sử dụng đã được loại bỏ.

Kết thúc Seiri, hai quá trình tiếp theo được áp dụng là Seiton (Sắp xếp) và Seiso (Sạch sẽ). Qua hai quá trình này, tất cả các đối tượng được đặt không phù hợp đã được kiểm kê và được thay thế bằng các vật dụng cần thiết cho khu vực khám chữa bệnh của khoa đó. Cùng với đó, các tiêu chuẩn trực quan của sự sắp xếp hợp lý đã được thiết lập.

Để thực hóa 5S cho bệnh viện, chúng ta cần áp dụng từng khoa một, không nên thực hiện đại trà. Khi áp dụng lần lượt bạn sẽ dễ dàng thu được kết quả tốt nhất và rút được kinh nghiệm để áp dụng cho những khoa tiếp theo. Trước khi thực hiện các khoa nên chụp lại tất cả ảnh trước và sau để dễ dàng so sánh.

Khi thực hiện đúng 5S, nhân viên y tế góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của bệnh viện, chi phí khám chữa bệnh của bệnh nhân hợp lý hơn, thời gian điều trị có thể ngắn hơn, mang lại sự hài lòng của bệnh nhân cho bệnh viện. Đồng thời chỉ tiết kiệm được sức lực cho nhân viên y tế. Giúp họ sau giờ làm việc vẫn còn sức khỏe tốt, tinh thần sảng khoái để tham gia các hoạt động giải trí, chăm sóc gia đình tốt hơn.

Kaizen không phải là một công cụ, không phải là một kỹ thuật mà là một triết lý. Việc áp dụng các nguyên tắc Kaizen có thể ví như một cuộc đối thoại liên tục giữa người quản lý và người lao động (các bác sĩ, điều dưỡng) và giữa người lao động này với người lao động khác. Chính vì thế, các yếu tố quyết định sự thành công của hoạt động Kaizen và 5S bao gồm: Cam kết của lãnh đạo cao nhất, vai trò của cán bộ quản lý các phòng ban, tổ, nhóm, sự nỗ lực tham gia của mọi người, việc triển khai cải tiến được thực hiện liên tục, hàng ngày.

5 S là 5 chữ cái đầu của các từ:

– Sàng lọc (Seiri – Sorting out): Sàng lọc những cái không cần thiết tại nơi làm việc và loại bỏ chúng.

– Sắp xếp (Seiton – Storage): Sắp xếp mọi thứ ngăn nắp và đúng chỗ của nó để tiện sử dụng khi cần.

– Sạch sẽ (Seiso – Shining the workplace): Vệ sinh, quét dọn, lau chùi mọi thứ gây bẩn tại nơi làm việc.

– Săn sóc (Seiletsu – Setting standards): Đặt ra các tiêu chuẩn cho 3S nói trên và thực hiện liên tục. 

– Sẵn sàng (Shitsuke – Sticking to the rule): Tạo thói quen tự giác, duy trì và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại nơi làm việc để mọi thứ luôn sẵn sàng.

Tin Mới Nhất

Hình Ảnh Hoạt Động

Video

Khảo Sát

Facebook

Thống kê

530920
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất cả
189
447
2779
525339
12838
12764
530920

Your IP: 44.192.115.114
2023-09-30 07:00