Trong lòng dân tộc Việt Nam, trong trái tim nhân loại, hình ảnh của Bác Hồ là biểu tượng của tình yêu bao la, thiết tha nhất. Bác đã đi xa nhưng hình ảnh của Người vẫn còn mãi mãi với đất nước, với non sông, với cuộc sống không ngừng tiếp nối. Người đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá đó là tư tưởng, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng cùng những giá trị nhân văn cao cả để lớp lớp các thế hệ Việt Nam học tập và noi theo từng ngày.
Thực hiện lời dạy đó, Chính quyền và Công đoàn Bệnh viện YHCT PNT Lâm Đồng trong những năm qua đã nỗ lực học tập và làm theo lời Bác, nghiêm túc bám sát các chuyên đề hàng năm để cụ thể hóa, vận dụng vào thực tiễn hoạt động xây dựng và phát triển BV, trong đó thể hiện rõ nét nhất là học tập và làm theo tư tưởng của Người về “Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong công tác vận động quần chúng “vấn đề cán bộ là một vấn đề rất trọng yếu, rất cần kíp”, bởi "cán bộ là gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém", cán bộ là dây chuyền của bộ máy, nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, toàn bộ máy cũng bị tê liệt. Hơn nữa, cán bộ là những người đem chính sách của Đảng thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ kém thì chính sách hay mấy cũng không thể thực hiện được. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu người cán bộ phải có phẩm chất, năng lực toàn diện: có đạo đức cách mạng; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; có năng lực lãnh đạo tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, có trí tuệ, có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ giỏi; phải nắm vững lý luận Mác - Lênin, vận dụng vào thực tiễn, tổng kết kinh nghiệm công tác, phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

Thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua chính quyền và công đoàn Bệnh viện luôn quan tâm chú trọng đến công tác cán bộ, coi đây là khâu quan trọng trong việc thiết kế cơ cấu bộ máy, cơ chế vận hành của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thông qua hoạt động thực tiễn và hoạt động phong trào để tuyển chọn, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. CĐ cùng chính quyền đã công khai dân chủ xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm theo quy hoạch cán bộ và định hướng quy hoạch phát triển Bệnh viện thành đa khoa y học cổ truyền

Nói về phong cách quần chúng của người cán bộ, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là thể hiện ở sự sâu sát quần chúng, đi đúng đường lối quần chúng, gần dân, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của dân. Đây là việc làm hết sức cần thiết, nhờ đó mà sâu sát, liên hệ mật thiết với nhân dân, không mắc bệnh chủ quan, không quan liêu, đại khái, ham chuộng hình thức. Người cho rằng: “Cán bộ muốn cho xứng đáng, phải làm được việc. Muốn làm được việc, thì phải được dân tin, dân phục, dân yêu”. Để rèn luyện phong cách quần chúng, Công đoàn và chính quyền Bệnh viện luôn biết định cách làm việc, cách tổ chức phong trào phù hợp với quần chúng. Các cán bộ trong BCH công đoàn thường xuyên sâu sát, tìm hiểu thói quen sinh hoạt, trình độ văn hóa, trình độ giác ngộ của người lao động trong đơn vị để phát động các phong trào thi đua thiết thực, gần gũi, mang lại hiệu quả.

Bác còn nói "Cán bộ làm việc vì lợi ích của quần chúng cho nên cách tổ chức và cách làm nào không phù hợp với quần chúng thì phải có gan đề nghị lên cấp trên để bỏ đi hoặc sửa lại. Cách nào hợp với quần chúng, quần chúng cần, thì dù chưa có sẵn, ta phải đề nghị lên cấp trên mà đặt ra. Nếu cần làm thì cứ đặt ra, rồi báo cáo sau, miễn là được việc”. Vận dụng lời dạy này của Bác, Công đoàn và chính quyền Bệnh viện đã cùng bàn bạc, thảo luận dân chủ để quyết định nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ, chưa được hướng dẫn cụ thể nhưng xét thấy phù hợp với tình hình thực tế và không trái quy định của Nhà nước. Điển hình cho việc này là công tác xã hội hóa ytế đã được Bệnh viện mạnh dạn xin ý kiến cấp trên để thực hiện. Là đơn vị tiên phong ở ngành Y tế Lâm Đồng trong việc huy động vốn nhàn rỗi của CBVC, người lao động tại đơn vị để đầu tư trang thiết bị phục vụ người bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngày càng tăng của người dân trong khi nguồn vốn ngân sách nhà nước còn hạn hẹp.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở đội ngũ cán bộ phải chống thói ba hoa, chủ quan, chống bệnh hình thức, khuôn sáo. Người cho rằng, cách nói, cách viết ba hoa, sáo rỗng là hệ quả của tác phong quan liêu, thái độ làm việc chủ quan, phương pháp làm việc tuỳ tiện. Những căn bệnh này phá hoại mối quan hệ cán bộ với quần chúng, làm cho quần chúng mất lòng tin, chán ghét cán bộ. Ý thức được điều đó nên cán bộ công đoàn của BV luôn dùng hình ảnh trực quan sinh động là những sự việc thường diễn ra hàng ngày trong đơn vị để làm dẫn chứng tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Công đoàn và Ngành Y tế; làm cho người lao động hiểu sâu sắc vấn đề và biết cách vận dụng ngay vào công việc thực tế hàng ngày. Bác còn nói "Bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân thi hành". Đó là phong cách dân chủ của Bác, là đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể. CĐ và CQ Bệnh viện đã vận dụng triệt để lời dạy này của Bác trong mọi công việc, mọi hoàn cảnh. Hàng năm CĐ phối hợp với CQ tổ chức tốt hội nghị CBVC và các phong trào văn- thể - mỹ, tạo không khí vui tươi, dân chủ, bình đẳng và khéo biết cách khơi gợi để CBVC cùng hăng hái tham gia thảo luận, bàn định kế hoạch trong năm và thống nhất hành động, nhờ vậy mà cơ quan luôn đoàn kết nhất trí, trên dưới thuận hòa, công việc tiến triển theo đúng kế hoạch, nhiều năm liền không có đơn thư khiếu nại. Đây là những kết quả hoạt động rất thiết thực mà mọi tổ chức công đoàn đều mong đợi.

Góp một phần không nhỏ vào những thành quả đó là bởi các thế hệ lãnh đạo Bệnh viện đã biết vận dụng một cách uyển chuyển phong cách nêu gương của Bác. Gương mẫu là một mệnh lệnh không lời. Sức mạnh của nêu gương đạo đức vô cùng to lớn, Người nhận thức rằng: Đối với các dân tộc phương Đông thì “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Do vậy, khi địa vị càng cao, uy tín càng lớn, Hồ Chí Minh càng ra sức tự hoàn thiện để trở thành tấm gương đạo đức trọn vẹn. Đội ngũ lãnh đạo Bệnh viện mà đứng đầu là Giám đốc Bệnh viện qua các thời kì đã biết vận dụng tư tưởng của Bác và triết lý nho giáo của Khổng Tử để thực hiện phong cách nêu gương. Họ luôn theo chủ trương dùng đức trị của Khổng Tử tức là tự lấy đạo đức của mình để cảm hóa nhân viên, làm cho họ không chống lại được. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Khổng Tử cho rằng: làm chính trị mà có đức nhân là đã đứng vào vị trí của sao bắc đẩu, vị trí mà tất cả các ngôi sao khác phải hướng theo; Ban Giám đốc Bệnh viện biết theo đường ngay chính để sửa đạo nhân cho nên việc gì cũng thành ra ngay chính cả, lấy ngay thẳng mà khiến người thì ai dám không ngay thẳng, hễ người trên ngay thẳng thì người dưới bắt chước mà làm theo. Cứ như thế truyền thống tốt đẹp của Bệnh viện được tiếp nối từ thế hệ cán bộ này sang thế hệ cán bộ khác, ai cũng muốn dành công sức của mình vun đắp để truyền thống đó ngày càng dày thêm, bền vững thêm theo từng giai đoạn phát triển.

Trải qua nhiều năm tháng cùng với những thăng trầm lịch sử, lớp bụi thời gian vẫn không làm mờ đi bất kỳ một khía cạnh nào trong tư tưởng Hồ Chí Minh mà ngược lại, “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Do biết chắt lọc và vận dụng linh hoạt việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương của Bác mà Công đoàn cơ sở và chính quyền BV YHCT PNT đã cùng nhau bước trên một con đường, cùng chăm lo cho người lao động và xây dựng Bệnh viện xuất sắc toàn diện nhiều năm liền, là tấm gương sáng của Ngành Y tế Lâm Đồng về học tập và làm theo lời Bác.

 


Tin Mới Nhất

Hình Ảnh Hoạt Động

Video

Khảo Sát

Facebook

Thống kê

381546
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất cả
44
643
687
377604
6192
13677
381546

Your IP: 44.200.171.74
2022-08-15 01:25