STT TEN_THUOC DON_VI_TINH DON_GIA QUYET_DINH CONG_BO
1 Diaphyllin Venosum ống- 5ml 10.815 1186/QĐ-SYT 20181030
2 Actapulgit gói 3.157 1186/QĐ-SYT 20181030
3 Pulmicort respules ống 13.834 1186/QĐ-SYT 20181030
4 Digoxin - Richter Viên 800 1186/QĐ-SYT 20181030
5 Nephrosteril Chai/250ml 105.000 1186/QĐ-SYT 20181030
6 Smoflipid 20% Chai/250ml 165.000 1186/QĐ-SYT 20181030
7 Flixotide Nebules 0.5mg/2ml ống 13.514 1186/QĐ-SYT 20181030
8 Panangin Viên 1.600 1186/QĐ-SYT 20181030
9 Kaldyum viên 1.950 1186/QĐ-SYT 20181030
10 Fortrans gói - 73,690gam 30.000 1186/QĐ-SYT 20181030
11 Adalat LA 30mg viên 9.454 1186/QĐ-SYT 20181030
12 Pipolphen ống 13.520 1186/QĐ-SYT 20181030
13 Ventolin Nebules ống 2,5ml 4.575 1186/QĐ-SYT 20181030
14 Mydocalm viên 1.300 1186/QĐ-SYT 20181030
15 Bisoprolol Plus HCT 2.5/6.25 viên 2.800 1186/QĐ-SYT 20181030
16 Opxil SA 500mg Viên 1.890 1186/QĐ-SYT 20181030
17 Dianorm - M Viên 3.390 1186/QĐ-SYT 20181030
18 Irbemac 300 Viên 3.100 1186/QĐ-SYT 20181030
19 Adrenalin ống-1ml 2.200 1186/QĐ-SYT 20181030
20 Alcool 70o Lọ-60ml 2.900 1186/QĐ-SYT 20181030
21 Vintrypsine ống 4.500 1186/QĐ-SYT 20181030
22 Phacolugel gói 1.500 1186/QĐ-SYT 20181030
23 Alverin viên 145 1186/QĐ-SYT 20181030
24 Ambroxon 30mg Viên 230 1186/QĐ-SYT 20181030
25 Aminazin Viên 100 1186/QĐ-SYT 20181030
26 Forvastin 10 viên 160 1186/QĐ-SYT 20181030
27 Atropin sulfate ống- 1ml 580 1186/QĐ-SYT 20181030
28 BisoacodylDHG viên 280 1186/QĐ-SYT 20181030
29 Myvita Calcium 500 viên 1.250 1186/QĐ-SYT 20181030
30 Mumcal ống 3.550 1186/QĐ-SYT 20181030
31 Dopolys S viên 3.300 1186/QĐ-SYT 20181030
32 Cefnirvid 300 Viên 3.100 1186/QĐ-SYT 20181030
33 Cefpodoxim 100mg Viên 3.150 1186/QĐ-SYT 20181030
34 Vidlox 200 Viên 2.500 1186/QĐ-SYT 20181030
35 Celecoxib viên 580 1186/QĐ-SYT 20181030
36 Kacerin viên 100 1186/QĐ-SYT 20181030
37 Dexinacol Lọ/ 5ml 2.500 1186/QĐ-SYT 20181030
38 Cimetidin viên 200 1186/QĐ-SYT 20181030
39 Vinphastu viên 80 1186/QĐ-SYT 20181030
40 Colchicine Galien viên 250 1186/QĐ-SYT 20181030
41 Cồn boric 3% Lọ/ 10ml 6.500 1186/QĐ-SYT 20181030
42 Desloratadin viên 230 1186/QĐ-SYT 20181030
43 Dexchlorpheniramin 2 viên 75 1186/QĐ-SYT 20181030
44 Diclofenac viên 120 1186/QĐ-SYT 20181030
45 Diclofenac ống-3ml 1.000 1186/QĐ-SYT 20181030
46 Cotilam Tube 20g 7.560 1186/QĐ-SYT 20181030
47 Dimenhydrinat viên 200 1186/QĐ-SYT 20181030
48 Daflavon viên 1.150 1186/QĐ-SYT 20181030
49 Dimedrol ống 630 1186/QĐ-SYT 20181030
50 Domperidon viên 120 1186/QĐ-SYT 20181030
51 Lacto-gyno Chai-250 ml 6.500 1186/QĐ-SYT 20181030
52 Drotaverin viên 240 1186/QĐ-SYT 20181030
53 Erythromycin 500mg Viên 1.320 1186/QĐ-SYT 20181030
54 Esoxium caps 40 viên 2.950 1186/QĐ-SYT 20181030
55 Eucalyptin viên 315 1186/QĐ-SYT 20181030
56 Fenofibrate 200mg viên 570 1186/QĐ-SYT 20181030
57 Fefasdin 120 viên 620 1186/QĐ-SYT 20181030
58 Dofluzol 5mg viên 290 1186/QĐ-SYT 20181030
59 Viên dưỡng não Ginko biloba Viên 350 1186/QĐ-SYT 20181030
60 Nước Oxy già 10 thể tớch Lọ-60ml 1.700 1186/QĐ-SYT 20181030
61 Itrex Viên 7.000 1186/QĐ-SYT 20181030
62 Ketoconazol Tube/10g 6.000 1186/QĐ-SYT 20181030
63 Huyết thanh kháng uốn ván tinh chế S.A.T ống 23.500 1186/QĐ-SYT 20181030
64 Arginin PMP viên 1.550 1186/QĐ-SYT 20181030
65 Bacivit gói 820 1186/QĐ-SYT 20181030
66 Lansoprazol viên 400 1186/QĐ-SYT 20181030
67 Tirastam 500mg Viên 3.800 1186/QĐ-SYT 20181030
68 Clanzen viên 220 1186/QĐ-SYT 20181030
69 Dovocin 750mg Viên 8.200 1186/QĐ-SYT 20181030
70 Losartan viên 310 1186/QĐ-SYT 20181030
71 Mezafen Viên 798 1186/QĐ-SYT 20181030
72 Meyercamol 500 Viên 850 1186/QĐ-SYT 20181030
73 Mepoly Lọ 10ml 37.000 1186/QĐ-SYT 20181030
74 Valygyno Viên 4.400 1186/QĐ-SYT 20181030
75 Nystatin 25000IU gói 1.100 1186/QĐ-SYT 20181030
76 Ofloxacin Viên 350 1186/QĐ-SYT 20181030
77 Colocol suppo 150 viên 1.238 1186/QĐ-SYT 20181030
78 Mypara Extra viên 1.100 1186/QĐ-SYT 20181030
79 Hapacol CF viên 650 1186/QĐ-SYT 20181030
80 Acetalvic codein 30 Viên 650 1186/QĐ-SYT 20181030
81 Pefloxacin Viên 1.800 1186/QĐ-SYT 20181030
82 Dorover plus viên 750 1186/QĐ-SYT 20181030
83 Piracetam viên 300 1186/QĐ-SYT 20181030
84 Kacetam viên 420 1186/QĐ-SYT 20181030
85 Povidon Iodin 10% Chai-500ml 44.000 1186/QĐ-SYT 20181030
86 Povidon iodine 10% Chai-20ml 3.650 1186/QĐ-SYT 20181030
87 PVP Iodin 10% Chai-100ml 13.000 1186/QĐ-SYT 20181030
88 Promethazin Tube 10g 5.500 1186/QĐ-SYT 20181030
89 Dorocardyl 40mg viên 300 1186/QĐ-SYT 20181030
90 Raxium 20 viên 2.200 1186/QĐ-SYT 20181030
91 Vintex ống 3.350 1186/QĐ-SYT 20181030
92 Rotundin 60 viên 890 1186/QĐ-SYT 20181030
93 Ruxict Viên 600 1186/QĐ-SYT 20181030
94 Humared viên 680 1186/QĐ-SYT 20181030
95 Simethicon Viên 550 1186/QĐ-SYT 20181030
96 Hydrite viên 1.200 1186/QĐ-SYT 20181030
97 Sathom Tuýp 10g 15.500 1186/QĐ-SYT 20181030
98 Spiramycin 3MIU Viên 2.900 1186/QĐ-SYT 20181030
99 Dogtapine viên 150 1186/QĐ-SYT 20181030
100 Mitriptin Viên 12.600 1186/QĐ-SYT 20181030
101 Domidis viên 1.100 1186/QĐ-SYT 20181030
102 Telzid 80/12.5 viên 3.990 1186/QĐ-SYT 20181030
103 Tetracain 0,5% Lọ 10ml 14.000 1186/QĐ-SYT 20181030
104 Tetracyclin 1% Tube/5g 3.500 1186/QĐ-SYT 20181030
105 Busfan 4 viên 1.989 1186/QĐ-SYT 20181030
106 Tinidazol Viên 390 1186/QĐ-SYT 20181030
107 Tatanol ultra viên 2.850 1186/QĐ-SYT 20181030
108 Decolic viên 420 1186/QĐ-SYT 20181030
109 Medirel viên 300 1186/QĐ-SYT 20181030
110 Vinphaton viên 350 1186/QĐ-SYT 20181030
111 Vitamin A & D viên 215 1186/QĐ-SYT 20181030
112 Vitamin B6 250mg viên 500 1186/QĐ-SYT 20181030
113 Vitamin E 400 viên 500 1186/QĐ-SYT 20181030
114 Vitamin PP viên 200 1186/QĐ-SYT 20181030
115 Vitamin B1 ống 630 1186/QĐ-SYT 20181030
116 Vitamin B1 Viên uống 585 1186/QĐ-SYT 20181030
117 Vitamin C 500 viên 230 1186/QĐ-SYT 20181030
118 Kavasdin 10 viên 300 1186/QĐ-SYT 20181030
119 Claminat 250mg/31.25mg gói 5.985 1186/QĐ-SYT 20181030
120 Bisoloc viên 750 1186/QĐ-SYT 20181030
121 Myleran 300 viên 2.680 1186/QĐ-SYT 20181030
122 Gludipha 500 viên 230 1186/QĐ-SYT 20181030
123 Nergamdicin Viên 1.150 1186/QĐ-SYT 20181030
124 Ferium XT Viên 5.300 1186/QĐ-SYT 20181030
125 Latoxol Lọ 60ml 18.459 1186/QĐ-SYT 20181030
126 Amoxicilin 250mg Gói 569 1186/QĐ-SYT 20181030
127 Bidisubtilis Gói/nhôm 483 1186/QĐ-SYT 20181030
128 Berberin viên 365 1186/QĐ-SYT 20181030
129 Calci glubionat Kabi ống- 5ml 5.500 1186/QĐ-SYT 20181030
130 Bidiclor 500 Viên 3.444 1186/QĐ-SYT 20181030
131 Micbibleucin Viên 520 1186/QĐ-SYT 20181030
132 Bidacin viên 689 1186/QĐ-SYT 20181030
133 Aminoacid Kabi 5% Chai Thủy tinh 44.100 1186/QĐ-SYT 20181030
134 Aminoacid Kabi 5% Chai Thủy tinh 68.250 1186/QĐ-SYT 20181030
135 Tocimat 60 viên 399 1186/QĐ-SYT 20181030
136 Tocimat 180mg viên 903 1186/QĐ-SYT 20181030
137 Gentamicin 0,3% Lọ 2.184 1186/QĐ-SYT 20181030
138 Glucose 10% Chai 11.550 1186/QĐ-SYT 20181030
139 Glucose 20% Chai 13.650 1186/QĐ-SYT 20181030
140 Glucose 30% Chai 16.380 1186/QĐ-SYT 20181030
141 Oresol Gói 1.344 1186/QĐ-SYT 20181030
142 Biresort 10 Viên 231 1186/QĐ-SYT 20181030
143 Tozinax viên 273 1186/QĐ-SYT 20181030
144 Ringer lactate Chai 9.240 1186/QĐ-SYT 20181030
145 Magnesium-B6 viên 168 1186/QĐ-SYT 20181030
146 Mannitol Chai 18.900 1186/QĐ-SYT 20181030
147 Galanmer viên 458 1186/QĐ-SYT 20181030
148 Metoclopramid Kabi 10mg ống 1.418 1186/QĐ-SYT 20181030
149 Natri Clorid 0,9% Lọ 10ml 1.491 1186/QĐ-SYT 20181030
150 Natri clorid 0,9% Chai 1000ml 10.479 1186/QĐ-SYT 20181030
151 Natri clorid 0,9% Chai 9.030 1186/QĐ-SYT 20181030
152 Natri bicarbonat 1,4% Chai 40.000 1186/QĐ-SYT 20181030
153 Biloxcin Eye Lọ 3.360 1186/QĐ-SYT 20181030
154 Paracetamol Kabi 1000 Chai thủy tinh 18.690 1186/QĐ-SYT 20181030
155 Biragan 500 viên 840 1186/QĐ-SYT 20181030
156 Padolmin viên 231 1186/QĐ-SYT 20181030
157 Devastin 20 Viên 819 1186/QĐ-SYT 20181030
158 Sorbitol Bidiphar Gói 462 1186/QĐ-SYT 20181030
159 Zolgyl Viên 861 1186/QĐ-SYT 20181030
160 Bidicotrim F Viên 546 1186/QĐ-SYT 20181030
161 Biracin-E Lọ 3.297 1186/QĐ-SYT 20181030
162 Tobidex Lọ/5ml 6.783 1186/QĐ-SYT 20181030
163 Neutrivit 5000 Lọ 7.896 1186/QĐ-SYT 20181030
164 Vitamin B12 Kabi 1000mcg ống 525 1186/QĐ-SYT 20181030
165 Vitamin C Kabi 500mg/5ml ống 1.386 1186/QĐ-SYT 20181030
166 Mefomid 850 viên 249 1186/QĐ-SYT 20181030
167 Tanganil 500mg ống - 5ml 13.698 1186/QĐ-SYT 20181030
168 Xatral XL 10mg Viên 15.291 1186/QĐ-SYT 20181030
169 Cordarone ống-3ml 30.048 1186/QĐ-SYT 20181030
170 Enterogermina ống-5ml 5.707 1186/QĐ-SYT 20181030
171 Rhinocort Aqua Lọ/ 120 liều 203.522 1186/QĐ-SYT 20181030
172 Optive Lọ/15 ml 82.850 1186/QĐ-SYT 20181030
173 Duphaston Viên 7.360 1186/QĐ-SYT 20181030
174 Gemapaxane ống 70.000 1186/QĐ-SYT 20181030
175 Myonal 50mg Viên 3.416 1186/QĐ-SYT 20181030
176 Mixtardđ 30 FlexPenđ 100 IU/ml Bút Tiêm-3ml 149.999 1186/QĐ-SYT 20181030
177 Apidra Solostar Bút Tiêm-3ml 200.000 1186/QĐ-SYT 20181030
178 Potassium Chloride Proamp 0,10g/ml ống 5.500 1186/QĐ-SYT 20181030
179 Duphalac Gói 2.728 1186/QĐ-SYT 20181030
180 Tavanic lọ 151.000 1186/QĐ-SYT 20181030
181 Orgametril Viên 1.900 1186/QĐ-SYT 20181030
182 Singulair 4mg Viên 13.502 1186/QĐ-SYT 20181030
183 Nicardipine Aguettant 10mg/10ml ống 124.999 1186/QĐ-SYT 20181030
184 Theostat L.P. 100mg viên 1.636 1186/QĐ-SYT 20181030
185 Theostat L.P. 300mg Viên 2.579 1186/QĐ-SYT 20181030
186 Fosamax Plus 70mg/2800IU Viên 98.614 1186/QĐ-SYT 20181030
187 Tanganil viên 4.612 1186/QĐ-SYT 20181030
188 Berodual Bình/10ml 132.323 1186/QĐ-SYT 20181030
189 Berodual Lọ 20ml 96.870 1186/QĐ-SYT 20181030
190 Fucepron 20mg Viên 880 1186/QĐ-SYT 20181030
191 Lasectil Lọ 11.300 1186/QĐ-SYT 20181030
192 Ausvair 75 Viên 1.446 1186/QĐ-SYT 20181030
193 Broncho- Vaxom Children Viên 9.975 1186/QĐ-SYT 20181030
194 Dopamin Hydrochloride USP 40mg/ml ống/5ml 22.500 1186/QĐ-SYT 20181030
195 Neostigmine ống 8.400 1186/QĐ-SYT 20181030
196 Dolcontral 50mg/ml ống 16.800 1186/QĐ-SYT 20181030
197 Progesterone injection BP 25mg ống 15.000 1186/QĐ-SYT 20181030
198 Golvaska ống 14.500 1186/QĐ-SYT 20181030
199 Diazepam Injection BP 10mg ống 7.720 1186/QĐ-SYT 20181030
200 Caldihasan Viên 840 1186/QĐ-SYT 20181030
201 Migomik viên 1.950 1186/QĐ-SYT 20181030
202 Asperlican 150 Viên 2.898 1186/QĐ-SYT 20181030
203 Gelactive Gói 2.394 1186/QĐ-SYT 20181030
204 Mibetel Plus viên 3.465 1186/QĐ-SYT 20181030
205 VasHasan MR viên 504 1186/QĐ-SYT 20181030
206 Esomez Gói 473 1186/QĐ-SYT 20181030
207 Domitazol viên 1.176 1186/QĐ-SYT 20181030
208 Dorover 4mg viên 440 1186/QĐ-SYT 20181030
209 Glucobay 50mg Viên 2.760 1796/QĐ-SYT 20181113
210 Human Albumin Baxter 200g/l Chai 620.000 1796/QĐ-SYT 20181113
211 se Viên 550 1796/QĐ-SYT 20181113
212 Curam 1000mg Viên 8.550 1796/QĐ-SYT 20181113
213 Imetoxim1g Lọ 23.500 1796/QĐ-SYT 20181113
214 Dalacin C Viên 11.272 1796/QĐ-SYT 20181113
215 Diamicron MR Viên 2.865 1796/QĐ-SYT 20181113
216 Depo-medrol Lọ 34.670 1796/QĐ-SYT 20181113
217 Mildocap Viên 580 1796/QĐ-SYT 20181113
218 Cefuroxim axetil 500 Viên 2.400 1796/QĐ-SYT 20181113
219 Lipirate Viên 480 1796/QĐ-SYT 20181113
220 Furosemide Ống 1.250 1796/QĐ-SYT 20181113
221 Fudrovide 40 Viên 180 1796/QĐ-SYT 20181113
222 Loperamid Viên 200 1796/QĐ-SYT 20181113
223 Tataca Viên 4.050 1796/QĐ-SYT 20181113
224 Mobimed Inj Ống 5.150 1796/QĐ-SYT 20181113
225 Nước cất pha tiêm Ống 560 1796/QĐ-SYT 20181113
226 Omeprazol 20mg Viên 300 1796/QĐ-SYT 20181113
227 Patoprazol Viên 410 1796/QĐ-SYT 20181113
228 Colocol sachet 150 Gói 500 1796/QĐ-SYT 20181113
229 Ranitidin 300mg Viên 650 1796/QĐ-SYT 20181113
230 Simvastatin 20mg Viên 490 1796/QĐ-SYT 20181113
231 Simvastatin Viên 260 1796/QĐ-SYT 20181113
232 Domever 25mg Viên 810 1796/QĐ-SYT 20181113
233 Moxacin Viên 1.440 1796/QĐ-SYT 20181113
234 Dorotor 20mg Viên 2.350 1796/QĐ-SYT 20181113
235 Azithromycin 500 Viên 4.400 1796/QĐ-SYT 20181113
236 Clarividi 500 Viên 2.500 1796/QĐ-SYT 20181113
237 Clabact 250 Viên 2.100 1796/QĐ-SYT 20181113
238 Hapacol 80 Gói 1.000 1796/QĐ-SYT 20181113
239 Hapacol 250 Gói 1.730 1796/QĐ-SYT 20181113
240 Mypara 500 Viên 380 1796/QĐ-SYT 20181113
241 Bicebid 100 Viên 740 1796/QĐ-SYT 20181113
242 Ciprofloxacin Kabi Chai 18.795 1796/QĐ-SYT 20181113
243 Ciprofloxacin 0,3% Lọ 2.394 1796/QĐ-SYT 20181113
244 Gentamicin Kabi 80mg/2ml Ống 1.470 1796/QĐ-SYT 20181113
245 Glucose 5% Chai 9.450 1796/QĐ-SYT 20181113
246 Glucose 5% Chai 8.925 1796/QĐ-SYT 20181113
247 Lidocain Kabi 2% Ống 441 1796/QĐ-SYT 20181113
248 Bixicam Viên 231 1796/QĐ-SYT 20181113
249 Methyldopa 250mg Viên 588 1796/QĐ-SYT 20181113
250 Metronidazol 250mg Viên 165 1796/QĐ-SYT 20181113
251 Nước cất pha tiêm Ống 1.050 1796/QĐ-SYT 20181113
252 Comenazol Lọ 12.390 1796/QĐ-SYT 20181113
253 Biragan 650 Viên 174 1796/QĐ-SYT 20181113
254 GASTEROL Lọ 7.500 1796/QĐ-SYT 20181113
255 GALOXCIN 500 Viên 1.799 1796/QĐ-SYT 20181113
256 Cordarone Viên 6.750 1796/QĐ-SYT 20181113
257 Buscopan Viên 1.120 1796/QĐ-SYT 20181113
258 Otrivin Lọ 41.300 1796/QĐ-SYT 20181113
259 Dung dịch truyền tĩnh mạch metronidazol Chai 9.240 1796/QĐ-SYT 20181113
260 Ofmantine-Domesco 625mg Viên 1.995 1796/QĐ-SYT 20181113
261 Docifix 200mg Viên 1.250 1796/QĐ-SYT 20181113
262 Viciroxim 1,5g Lọ 14.400 1796/QĐ-SYT 20181113
263 Cefuroxim 750mg Lọ 7.980 1796/QĐ-SYT 20181113
264 Thuốc uống actiso ống/10ml 3.300 1169/QĐ-SYT 20181101
265 Cynaphytol viên 480 1169/QĐ-SYT 20181101
266 Bavegan viên 400 1169/QĐ-SYT 20181101
267 Kim tiền thảo Desmodin viên 890 1169/QĐ-SYT 20181101
268 Tadimax viên 3.700 1169/QĐ-SYT 20181101
269 Đan sâm tam thất viên 1.100 1169/QĐ-SYT 20181101
270 OPCARDIO Viên hộ tâm viên 1.050 1169/QĐ-SYT 20181101
271 Hoạt huyết dưỡng não viên 520 1169/QĐ-SYT 20181101
272 Cebraton viên 3.250 1169/QĐ-SYT 20181101
273 MIMOSA viên an thần viên 1.200 1169/QĐ-SYT 20181101
274 Thuốc ho P/H Chai 100ml 27.000 1169/QĐ-SYT 20181101
275 Thuốc ho trẻ em OPC Chai/ 90ml 24.500 1169/QĐ-SYT 20181101
276 Hoàn thập toàn đại bổ Viênhoàn mềm/10 gam 4.600 1169/QĐ-SYT 20181101
277 Kidneycap Bát vị bổ thận dương viên 945 1169/QĐ-SYT 20181101
278 Lục vị nang Vạn Xuân Viên 700 1169/QĐ-SYT 20181101
279 Cao ích mẫu Chai 180ml 33.600 1169/QĐ-SYT 20181101
280 Dầu khuynh diệp OPC Chai/ 25ml 42.000 1169/QĐ-SYT 20181101
281 Dầu nóng mặt trời Lọ/ 60ml 27.600 1169/QĐ-SYT 20181101

Tin Mới Nhất

Hình Ảnh Hoạt Động

Video

Khảo Sát

Facebook

Thống kê

290164
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất cả
4
482
1342
287503
4
7718
290164

Your IP: 54.165.57.161
2021-12-01 00:05