STT TEN_THUOC DON_VI_TINH DON_GIA QUYET_DINH CONG_BO
1 Diaphyllin Venosum ống- 5ml 10.815 1186/QĐ-SYT 20181030
2 Actapulgit gói 3.157 1186/QĐ-SYT 20181030
3 Pulmicort respules ống 13.834 1186/QĐ-SYT 20181030
4 Digoxin - Richter Viên 800 1186/QĐ-SYT 20181030
5 Nephrosteril Chai/250ml 105.000 1186/QĐ-SYT 20181030
6 Smoflipid 20% Chai/250ml 165.000 1186/QĐ-SYT 20181030
7 Flixotide Nebules 0.5mg/2ml ống 13.514 1186/QĐ-SYT 20181030
8 Panangin Viên 1.600 1186/QĐ-SYT 20181030
9 Kaldyum viên 1.950 1186/QĐ-SYT 20181030
10 Fortrans gói - 73,690gam 30.000 1186/QĐ-SYT 20181030
11 Adalat LA 30mg viên 9.454 1186/QĐ-SYT 20181030
12 Pipolphen ống 13.520 1186/QĐ-SYT 20181030
13 Ventolin Nebules ống 2,5ml 4.575 1186/QĐ-SYT 20181030
14 Mydocalm viên 1.300 1186/QĐ-SYT 20181030
15 Bisoprolol Plus HCT 2.5/6.25 viên 2.800 1186/QĐ-SYT 20181030
16 Opxil SA 500mg Viên 1.890 1186/QĐ-SYT 20181030
17 Dianorm - M Viên 3.390 1186/QĐ-SYT 20181030
18 Irbemac 300 Viên 3.100 1186/QĐ-SYT 20181030
19 Adrenalin ống-1ml 2.200 1186/QĐ-SYT 20181030
20 Alcool 70o Lọ-60ml 2.900 1186/QĐ-SYT 20181030
21 Vintrypsine ống 4.500 1186/QĐ-SYT 20181030
22 Phacolugel gói 1.500 1186/QĐ-SYT 20181030
23 Alverin viên 145 1186/QĐ-SYT 20181030
24 Ambroxon 30mg Viên 230 1186/QĐ-SYT 20181030
25 Aminazin Viên 100 1186/QĐ-SYT 20181030
26 Forvastin 10 viên 160 1186/QĐ-SYT 20181030
27 Atropin sulfate ống- 1ml 580 1186/QĐ-SYT 20181030
28 BisoacodylDHG viên 280 1186/QĐ-SYT 20181030
29 Myvita Calcium 500 viên 1.250 1186/QĐ-SYT 20181030
30 Mumcal ống 3.550 1186/QĐ-SYT 20181030
31 Dopolys S viên 3.300 1186/QĐ-SYT 20181030
32 Cefnirvid 300 Viên 3.100 1186/QĐ-SYT 20181030
33 Cefpodoxim 100mg Viên 3.150 1186/QĐ-SYT 20181030
34 Vidlox 200 Viên 2.500 1186/QĐ-SYT 20181030
35 Celecoxib viên 580 1186/QĐ-SYT 20181030
36 Kacerin viên 100 1186/QĐ-SYT 20181030
37 Dexinacol Lọ/ 5ml 2.500 1186/QĐ-SYT 20181030
38 Cimetidin viên 200 1186/QĐ-SYT 20181030
39 Vinphastu viên 80 1186/QĐ-SYT 20181030
40 Colchicine Galien viên 250 1186/QĐ-SYT 20181030
41 Cồn boric 3% Lọ/ 10ml 6.500 1186/QĐ-SYT 20181030
42 Desloratadin viên 230 1186/QĐ-SYT 20181030
43 Dexchlorpheniramin 2 viên 75 1186/QĐ-SYT 20181030
44 Diclofenac viên 120 1186/QĐ-SYT 20181030
45 Diclofenac ống-3ml 1.000 1186/QĐ-SYT 20181030
46 Cotilam Tube 20g 7.560 1186/QĐ-SYT 20181030
47 Dimenhydrinat viên 200 1186/QĐ-SYT 20181030
48 Daflavon viên 1.150 1186/QĐ-SYT 20181030
49 Dimedrol ống 630 1186/QĐ-SYT 20181030
50 Domperidon viên 120 1186/QĐ-SYT 20181030
51 Lacto-gyno Chai-250 ml 6.500 1186/QĐ-SYT 20181030
52 Drotaverin viên 240 1186/QĐ-SYT 20181030
53 Erythromycin 500mg Viên 1.320 1186/QĐ-SYT 20181030
54 Esoxium caps 40 viên 2.950 1186/QĐ-SYT 20181030
55 Eucalyptin viên 315 1186/QĐ-SYT 20181030
56 Fenofibrate 200mg viên 570 1186/QĐ-SYT 20181030
57 Fefasdin 120 viên 620 1186/QĐ-SYT 20181030
58 Dofluzol 5mg viên 290 1186/QĐ-SYT 20181030
59 Viên dưỡng não Ginko biloba Viên 350 1186/QĐ-SYT 20181030
60 Nước Oxy già 10 thể tớch Lọ-60ml 1.700 1186/QĐ-SYT 20181030
61 Itrex Viên 7.000 1186/QĐ-SYT 20181030
62 Ketoconazol Tube/10g 6.000 1186/QĐ-SYT 20181030
63 Huyết thanh kháng uốn ván tinh chế S.A.T ống 23.500 1186/QĐ-SYT 20181030
64 Arginin PMP viên 1.550 1186/QĐ-SYT 20181030
65 Bacivit gói 820 1186/QĐ-SYT 20181030
66 Lansoprazol viên 400 1186/QĐ-SYT 20181030
67 Tirastam 500mg Viên 3.800 1186/QĐ-SYT 20181030
68 Clanzen viên 220 1186/QĐ-SYT 20181030
69 Dovocin 750mg Viên 8.200 1186/QĐ-SYT 20181030
70 Losartan viên 310 1186/QĐ-SYT 20181030
71 Mezafen Viên 798 1186/QĐ-SYT 20181030
72 Meyercamol 500 Viên 850 1186/QĐ-SYT 20181030
73 Mepoly Lọ 10ml 37.000 1186/QĐ-SYT 20181030
74 Valygyno Viên 4.400 1186/QĐ-SYT 20181030
75 Nystatin 25000IU gói 1.100 1186/QĐ-SYT 20181030
76 Ofloxacin Viên 350 1186/QĐ-SYT 20181030
77 Colocol suppo 150 viên 1.238 1186/QĐ-SYT 20181030
78 Mypara Extra viên 1.100 1186/QĐ-SYT 20181030
79 Hapacol CF viên 650 1186/QĐ-SYT 20181030
80 Acetalvic codein 30 Viên 650 1186/QĐ-SYT 20181030
81 Pefloxacin Viên 1.800 1186/QĐ-SYT 20181030
82 Dorover plus viên 750 1186/QĐ-SYT 20181030
83 Piracetam viên 300 1186/QĐ-SYT 20181030
84 Kacetam viên 420 1186/QĐ-SYT 20181030
85 Povidon Iodin 10% Chai-500ml 44.000 1186/QĐ-SYT 20181030
86 Povidon iodine 10% Chai-20ml 3.650 1186/QĐ-SYT 20181030
87 PVP Iodin 10% Chai-100ml 13.000 1186/QĐ-SYT 20181030
88 Promethazin Tube 10g 5.500 1186/QĐ-SYT 20181030
89 Dorocardyl 40mg viên 300 1186/QĐ-SYT 20181030
90 Raxium 20 viên 2.200 1186/QĐ-SYT 20181030
91 Vintex ống 3.350 1186/QĐ-SYT 20181030
92 Rotundin 60 viên 890 1186/QĐ-SYT 20181030
93 Ruxict Viên 600 1186/QĐ-SYT 20181030
94 Humared viên 680 1186/QĐ-SYT 20181030
95 Simethicon Viên 550 1186/QĐ-SYT 20181030
96 Hydrite viên 1.200 1186/QĐ-SYT 20181030
97 Sathom Tuýp 10g 15.500 1186/QĐ-SYT 20181030
98 Spiramycin 3MIU Viên 2.900 1186/QĐ-SYT 20181030
99 Dogtapine viên 150 1186/QĐ-SYT 20181030
100 Mitriptin Viên 12.600 1186/QĐ-SYT 20181030
101 Domidis viên 1.100 1186/QĐ-SYT 20181030
102 Telzid 80/12.5 viên 3.990 1186/QĐ-SYT 20181030
103 Tetracain 0,5% Lọ 10ml 14.000 1186/QĐ-SYT 20181030
104 Tetracyclin 1% Tube/5g 3.500 1186/QĐ-SYT 20181030
105 Busfan 4 viên 1.989 1186/QĐ-SYT 20181030
106 Tinidazol Viên 390 1186/QĐ-SYT 20181030
107 Tatanol ultra viên 2.850 1186/QĐ-SYT 20181030
108 Decolic viên 420 1186/QĐ-SYT 20181030
109 Medirel viên 300 1186/QĐ-SYT 20181030
110 Vinphaton viên 350 1186/QĐ-SYT 20181030
111 Vitamin A & D viên 215 1186/QĐ-SYT 20181030
112 Vitamin B6 250mg viên 500 1186/QĐ-SYT 20181030
113 Vitamin E 400 viên 500 1186/QĐ-SYT 20181030
114 Vitamin PP viên 200 1186/QĐ-SYT 20181030
115 Vitamin B1 ống 630 1186/QĐ-SYT 20181030
116 Vitamin B1 Viên uống 585 1186/QĐ-SYT 20181030
117 Vitamin C 500 viên 230 1186/QĐ-SYT 20181030
118 Kavasdin 10 viên 300 1186/QĐ-SYT 20181030
119 Claminat 250mg/31.25mg gói 5.985 1186/QĐ-SYT 20181030
120 Bisoloc viên 750 1186/QĐ-SYT 20181030
121 Myleran 300 viên 2.680 1186/QĐ-SYT 20181030
122 Gludipha 500 viên 230 1186/QĐ-SYT 20181030
123 Nergamdicin Viên 1.150 1186/QĐ-SYT 20181030
124 Ferium XT Viên 5.300 1186/QĐ-SYT 20181030
125 Latoxol Lọ 60ml 18.459 1186/QĐ-SYT 20181030
126 Amoxicilin 250mg Gói 569 1186/QĐ-SYT 20181030
127 Bidisubtilis Gói/nhôm 483 1186/QĐ-SYT 20181030
128 Berberin viên 365 1186/QĐ-SYT 20181030
129 Calci glubionat Kabi ống- 5ml 5.500 1186/QĐ-SYT 20181030
130 Bidiclor 500 Viên 3.444 1186/QĐ-SYT 20181030
131 Micbibleucin Viên 520 1186/QĐ-SYT 20181030
132 Bidacin viên 689 1186/QĐ-SYT 20181030
133 Aminoacid Kabi 5% Chai Thủy tinh 44.100 1186/QĐ-SYT 20181030
134 Aminoacid Kabi 5% Chai Thủy tinh 68.250 1186/QĐ-SYT 20181030
135 Tocimat 60 viên 399 1186/QĐ-SYT 20181030
136 Tocimat 180mg viên 903 1186/QĐ-SYT 20181030
137 Gentamicin 0,3% Lọ 2.184 1186/QĐ-SYT 20181030
138 Glucose 10% Chai 11.550 1186/QĐ-SYT 20181030
139 Glucose 20% Chai 13.650 1186/QĐ-SYT 20181030
140 Glucose 30% Chai 16.380 1186/QĐ-SYT 20181030
141 Oresol Gói 1.344 1186/QĐ-SYT 20181030
142 Biresort 10 Viên 231 1186/QĐ-SYT 20181030
143 Tozinax viên 273 1186/QĐ-SYT 20181030
144 Ringer lactate Chai 9.240 1186/QĐ-SYT 20181030
145 Magnesium-B6 viên 168 1186/QĐ-SYT 20181030
146 Mannitol Chai 18.900 1186/QĐ-SYT 20181030
147 Galanmer viên 458 1186/QĐ-SYT 20181030
148 Metoclopramid Kabi 10mg ống 1.418 1186/QĐ-SYT 20181030
149 Natri Clorid 0,9% Lọ 10ml 1.491 1186/QĐ-SYT 20181030
150 Natri clorid 0,9% Chai 1000ml 10.479 1186/QĐ-SYT 20181030
151 Natri clorid 0,9% Chai 9.030 1186/QĐ-SYT 20181030
152 Natri bicarbonat 1,4% Chai 40.000 1186/QĐ-SYT 20181030
153 Biloxcin Eye Lọ 3.360 1186/QĐ-SYT 20181030
154 Paracetamol Kabi 1000 Chai thủy tinh 18.690 1186/QĐ-SYT 20181030
155 Biragan 500 viên 840 1186/QĐ-SYT 20181030
156 Padolmin viên 231 1186/QĐ-SYT 20181030
157 Devastin 20 Viên 819 1186/QĐ-SYT 20181030
158 Sorbitol Bidiphar Gói 462 1186/QĐ-SYT 20181030
159 Zolgyl Viên 861 1186/QĐ-SYT 20181030
160 Bidicotrim F Viên 546 1186/QĐ-SYT 20181030
161 Biracin-E Lọ 3.297 1186/QĐ-SYT 20181030
162 Tobidex Lọ/5ml 6.783 1186/QĐ-SYT 20181030
163 Neutrivit 5000 Lọ 7.896 1186/QĐ-SYT 20181030
164 Vitamin B12 Kabi 1000mcg ống 525 1186/QĐ-SYT 20181030
165 Vitamin C Kabi 500mg/5ml ống 1.386 1186/QĐ-SYT 20181030
166 Mefomid 850 viên 249 1186/QĐ-SYT 20181030
167 Tanganil 500mg ống - 5ml 13.698 1186/QĐ-SYT 20181030
168 Xatral XL 10mg Viên 15.291 1186/QĐ-SYT 20181030
169 Cordarone ống-3ml 30.048 1186/QĐ-SYT 20181030
170 Enterogermina ống-5ml 5.707 1186/QĐ-SYT 20181030
171 Rhinocort Aqua Lọ/ 120 liều 203.522 1186/QĐ-SYT 20181030
172 Optive Lọ/15 ml 82.850 1186/QĐ-SYT 20181030
173 Duphaston Viên 7.360 1186/QĐ-SYT 20181030
174 Gemapaxane ống 70.000 1186/QĐ-SYT 20181030
175 Myonal 50mg Viên 3.416 1186/QĐ-SYT 20181030
176 Mixtardđ 30 FlexPenđ 100 IU/ml Bút Tiêm-3ml 149.999 1186/QĐ-SYT 20181030
177 Apidra Solostar Bút Tiêm-3ml 200.000 1186/QĐ-SYT 20181030
178 Potassium Chloride Proamp 0,10g/ml ống 5.500 1186/QĐ-SYT 20181030
179 Duphalac Gói 2.728 1186/QĐ-SYT 20181030
180 Tavanic lọ 151.000 1186/QĐ-SYT 20181030
181 Orgametril Viên 1.900 1186/QĐ-SYT 20181030
182 Singulair 4mg Viên 13.502 1186/QĐ-SYT 20181030
183 Nicardipine Aguettant 10mg/10ml ống 124.999 1186/QĐ-SYT 20181030
184 Theostat L.P. 100mg viên 1.636 1186/QĐ-SYT 20181030
185 Theostat L.P. 300mg Viên 2.579 1186/QĐ-SYT 20181030
186 Fosamax Plus 70mg/2800IU Viên 98.614 1186/QĐ-SYT 20181030
187 Tanganil viên 4.612 1186/QĐ-SYT 20181030
188 Berodual Bình/10ml 132.323 1186/QĐ-SYT 20181030
189 Berodual Lọ 20ml 96.870 1186/QĐ-SYT 20181030
190 Fucepron 20mg Viên 880 1186/QĐ-SYT 20181030
191 Lasectil Lọ 11.300 1186/QĐ-SYT 20181030
192 Ausvair 75 Viên 1.446 1186/QĐ-SYT 20181030
193 Broncho- Vaxom Children Viên 9.975 1186/QĐ-SYT 20181030
194 Dopamin Hydrochloride USP 40mg/ml ống/5ml 22.500 1186/QĐ-SYT 20181030
195 Neostigmine ống 8.400 1186/QĐ-SYT 20181030
196 Dolcontral 50mg/ml ống 16.800 1186/QĐ-SYT 20181030
197 Progesterone injection BP 25mg ống 15.000 1186/QĐ-SYT 20181030
198 Golvaska ống 14.500 1186/QĐ-SYT 20181030
199 Diazepam Injection BP 10mg ống 7.720 1186/QĐ-SYT 20181030
200 Caldihasan Viên 840 1186/QĐ-SYT 20181030
201 Migomik viên 1.950 1186/QĐ-SYT 20181030
202 Asperlican 150 Viên 2.898 1186/QĐ-SYT 20181030
203 Gelactive Gói 2.394 1186/QĐ-SYT 20181030
204 Mibetel Plus viên 3.465 1186/QĐ-SYT 20181030
205 VasHasan MR viên 504 1186/QĐ-SYT 20181030
206 Esomez Gói 473 1186/QĐ-SYT 20181030
207 Domitazol viên 1.176 1186/QĐ-SYT 20181030
208 Dorover 4mg viên 440 1186/QĐ-SYT 20181030
209 Glucobay 50mg Viên 2.760 1796/QĐ-SYT 20181113
210 Human Albumin Baxter 200g/l Chai 620.000 1796/QĐ-SYT 20181113
211 se Viên 550 1796/QĐ-SYT 20181113
212 Curam 1000mg Viên 8.550 1796/QĐ-SYT 20181113
213 Imetoxim1g Lọ 23.500 1796/QĐ-SYT 20181113
214 Dalacin C Viên 11.272 1796/QĐ-SYT 20181113
215 Diamicron MR Viên 2.865 1796/QĐ-SYT 20181113
216 Depo-medrol Lọ 34.670 1796/QĐ-SYT 20181113
217 Mildocap Viên 580 1796/QĐ-SYT 20181113
218 Cefuroxim axetil 500 Viên 2.400 1796/QĐ-SYT 20181113
219 Lipirate Viên 480 1796/QĐ-SYT 20181113
220 Furosemide Ống 1.250 1796/QĐ-SYT 20181113
221 Fudrovide 40 Viên 180 1796/QĐ-SYT 20181113
222 Loperamid Viên 200 1796/QĐ-SYT 20181113
223 Tataca Viên 4.050 1796/QĐ-SYT 20181113
224 Mobimed Inj Ống 5.150 1796/QĐ-SYT 20181113
225 Nước cất pha tiêm Ống 560 1796/QĐ-SYT 20181113
226 Omeprazol 20mg Viên 300 1796/QĐ-SYT 20181113
227 Patoprazol Viên 410 1796/QĐ-SYT 20181113
228 Colocol sachet 150 Gói 500 1796/QĐ-SYT 20181113
229 Ranitidin 300mg Viên 650 1796/QĐ-SYT 20181113
230 Simvastatin 20mg Viên 490 1796/QĐ-SYT 20181113
231 Simvastatin Viên 260 1796/QĐ-SYT 20181113
232 Domever 25mg Viên 810 1796/QĐ-SYT 20181113
233 Moxacin Viên 1.440 1796/QĐ-SYT 20181113
234 Dorotor 20mg Viên 2.350 1796/QĐ-SYT 20181113
235 Azithromycin 500 Viên 4.400 1796/QĐ-SYT 20181113
236 Clarividi 500 Viên 2.500 1796/QĐ-SYT 20181113
237 Clabact 250 Viên 2.100 1796/QĐ-SYT 20181113
238 Hapacol 80 Gói 1.000 1796/QĐ-SYT 20181113
239 Hapacol 250 Gói 1.730 1796/QĐ-SYT 20181113
240 Mypara 500 Viên 380 1796/QĐ-SYT 20181113
241 Bicebid 100 Viên 740 1796/QĐ-SYT 20181113
242 Ciprofloxacin Kabi Chai 18.795 1796/QĐ-SYT 20181113
243 Ciprofloxacin 0,3% Lọ 2.394 1796/QĐ-SYT 20181113
244 Gentamicin Kabi 80mg/2ml Ống 1.470 1796/QĐ-SYT 20181113
245 Glucose 5% Chai 9.450 1796/QĐ-SYT 20181113
246 Glucose 5% Chai 8.925 1796/QĐ-SYT 20181113
247 Lidocain Kabi 2% Ống 441 1796/QĐ-SYT 20181113
248 Bixicam Viên 231 1796/QĐ-SYT 20181113
249 Methyldopa 250mg Viên 588 1796/QĐ-SYT 20181113
250 Metronidazol 250mg Viên 165 1796/QĐ-SYT 20181113
251 Nước cất pha tiêm Ống 1.050 1796/QĐ-SYT 20181113
252 Comenazol Lọ 12.390 1796/QĐ-SYT 20181113
253 Biragan 650 Viên 174 1796/QĐ-SYT 20181113
254 GASTEROL Lọ 7.500 1796/QĐ-SYT 20181113
255 GALOXCIN 500 Viên 1.799 1796/QĐ-SYT 20181113
256 Cordarone Viên 6.750 1796/QĐ-SYT 20181113
257 Buscopan Viên 1.120 1796/QĐ-SYT 20181113
258 Otrivin Lọ 41.300 1796/QĐ-SYT 20181113
259 Dung dịch truyền tĩnh mạch metronidazol Chai 9.240 1796/QĐ-SYT 20181113
260 Ofmantine-Domesco 625mg Viên 1.995 1796/QĐ-SYT 20181113
261 Docifix 200mg Viên 1.250 1796/QĐ-SYT 20181113
262 Viciroxim 1,5g Lọ 14.400 1796/QĐ-SYT 20181113
263 Cefuroxim 750mg Lọ 7.980 1796/QĐ-SYT 20181113
264 Thuốc uống actiso ống/10ml 3.300 1169/QĐ-SYT 20181101
265 Cynaphytol viên 480 1169/QĐ-SYT 20181101
266 Bavegan viên 400 1169/QĐ-SYT 20181101
267 Kim tiền thảo Desmodin viên 890 1169/QĐ-SYT 20181101
268 Tadimax viên 3.700 1169/QĐ-SYT 20181101
269 Đan sâm tam thất viên 1.100 1169/QĐ-SYT 20181101
270 OPCARDIO Viên hộ tâm viên 1.050 1169/QĐ-SYT 20181101
271 Hoạt huyết dưỡng não viên 520 1169/QĐ-SYT 20181101
272 Cebraton viên 3.250 1169/QĐ-SYT 20181101
273 MIMOSA viên an thần viên 1.200 1169/QĐ-SYT 20181101
274 Thuốc ho P/H Chai 100ml 27.000 1169/QĐ-SYT 20181101
275 Thuốc ho trẻ em OPC Chai/ 90ml 24.500 1169/QĐ-SYT 20181101
276 Hoàn thập toàn đại bổ Viênhoàn mềm/10 gam 4.600 1169/QĐ-SYT 20181101
277 Kidneycap Bát vị bổ thận dương viên 945 1169/QĐ-SYT 20181101
278 Lục vị nang Vạn Xuân Viên 700 1169/QĐ-SYT 20181101
279 Cao ích mẫu Chai 180ml 33.600 1169/QĐ-SYT 20181101
280 Dầu khuynh diệp OPC Chai/ 25ml 42.000 1169/QĐ-SYT 20181101
281 Dầu nóng mặt trời Lọ/ 60ml 27.600 1169/QĐ-SYT 20181101

Tin Mới Nhất

Hình Ảnh Hoạt Động

Video

Khảo Sát

Facebook

Thống kê

246929
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất cả
125
134
694
245108
853
5687
246929

Your IP: 3.236.222.124
2021-05-06 18:30