SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BV YHCT PHẠM NGỌC THẠCH                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số: 70/CV-YHCT                                                                                              Lâm Đồng, ngày 28 tháng 3 năm 2023

 V/v xin báo giá VTYT, VTTH

  

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh vật tư, trang thiết bị y tế

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế;

Để có cơ sở lập giá kế hoạch cho gói thầu cung ứng vật tư y tế, vật tư tiêu hao phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch năm 2023, Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch gửi các đơn vị sản xuất, kinh doanh vật tư, trang thiết bị y tế Công văn xin báo giá VTYT, VTTH (theo danh mục chi tiết đính kèm).

Thời điểm tiếp nhận báo giá: từ ngày 29/3/2023 đến 11/4/2023

Địa điểm tiếp nhận báo giá:

  • Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng
  • Địa chỉ: số 49, Quang Trung, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
  • Số điện thoại: 02633.828316
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:                                                                                             GIÁM ĐỐC

  • Các đơn vị sản xuất, kinh doanh VT,TTB y tế;                               (Đã ký)
  • Phòng TCHC, P.KHTH&ĐD; (đã ký)
  • Lưu: VT, K.Dược.

                                                                                                 Phạm Thanh Liêm


Tin Mới Nhất

Hình Ảnh Hoạt Động

Video

Khảo Sát

Facebook

Thống kê

530938
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất cả
207
447
2797
525339
12856
12764
530938

Your IP: 40.77.167.15
2023-09-30 07:15