NHÂN SỰ

Tại BVYHCT Phạm Ngọc Thạch, tùy theo từng vị trí cụ thể sẽ có những tiêu chuẩn bắt buộc riêng, song tất cả các thành viên đều đáp ứng yêu cầu: có trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần kỉ luật cao

Ông Phạm Thanh Liêm

Bác sĩ chuyên khoa II

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

Phạm Hữu Hoà

Bác sĩ chuyên khoa II
Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc

Phạm Hữu Hoà

Bác sĩ chuyên khoa II
Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc

Phạm Hữu Hoà

Bác sĩ chuyên khoa II
Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc