Đường tuần hành khí huyết của 12 kinh mạch chính bắt đầu từ kinh thủ thái âm phế đến kinh dương minh đại trường… và được kết thúc ở kinh túc quyết âm can. Trong các sách giáo khoa mà chúng ta được học hiện nay thì đường đi của kinh thủ thái âm phế được mô tả như sau: Thủ thái âm phế kinh khởi đầu từ trung tiêu, đi xuống liên lạc với đại trường, quay lên vị khẩu, đi lên qua hoành cách mô thuộc vào phế; lại theo khí quản đi ngang ra dưới hố nách, men theo cánh tay để đi xuống… rồi tiếp hợp với kinh thủ dương minh đại trường. Huyệt đầu tiên (số 1) của kinh phế được ghi là huyệt trung phủ, tiếp đó là huyệt vân môn…

Trả lời

phone-icon
facebook-icon
zalo-icon