PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN BỆNH VIỆN YHCT

PHẠM NGỌC THẠCH LÂM ĐỒNG

Số điện thoại liên hệ : 02633.8283317

Với phong cách ứng xử văn minh, phục vụ chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, luôn lấy người bệnh làm trung tâm là phương châm hoạt động của Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch, nhằm góp phần khẳng định thương hiệu và uy tín của Bệnh viện. Trải qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự lớn mạnh của Bệnh viện, từ một phòng với số lượng nhân sự chỉ 03 người từ ngày thành lập, đến nay Phòng Tài chính kế toán đã lớn mạnh với 08 viên chức trong đó: 01 Thạc sĩ, 06 Cử nhân, 01 Cao đẳng.

  1. Trần Đình Việt: Phó trưởng phòng – Kế toán trưởng
  2. Lương Thị Thùy Phương: Tổ trưởng tổ thanh toán viện phí
  3. Nguyễn Thị Quỳnh Trang: Nhân viên
  4. Nguyễn Thị Quỳnh Tiên: Nhân viên
  5. Nguyễn Thị Như Thùy: Nhân viên
  6. Lê Thị Vân Anh: Nhân viên
  7. Nguyễn Thị Thu Hường: Nhân viên
  8. Lê Thị Hằng: Nhân viên

*Chức năng: 

Phòng Tài chính kế toán của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.

*Nhiệm vụ:

Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác để lập dự toán, ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí, các hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh và sản xuất kinh doanh theo đúng quy định.

Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

Tổ chức công tác kế toán theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của bệnh viện.

Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của Bệnh viện.

*Thành tích đạt được :

Với bề dày truyền thống của mình, Phòng Tài chính kế toán đã góp phần quan trọng trong sự phát triển lớn mạnh của Bệnh viện ngày hôm nay. Trong khi kinh phí nhà nước cấp ngày càng hạn hẹp Phòng đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác tài chính, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chi, xây dựng dự toán và kế hoạch sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí của Bệnh viện trên tinh thần tiết kiệm; thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính, tổ chức công tác thu viện phí đảm bảo nhanh chóng, chính xác và thuận tiện cho bệnh nhân.

Tập thể cán bộ nhân viên Phòng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí một lòng, để hoàn thành tốt công tác trên tất cả các lĩnh vực được giao, đạt được nhiều thành tích chung và thành tích riêng đáng khích lệ.

*Hướng phát triển cho những năm tiếp theo:

Với cơ chế tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, trong năm tiếp theo Phòng Tài chính Kế toán sẽ phải cân đối các nguồn thu đảm bảo chính sách tiền lương, cho CBVC Bệnh viện, đặc biệt là những đối tượng là hợp đồng lao động ; đảm bảo nguồn để chi nghiệp vụ chuyên môn, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm các trang thiết bị máy móc cần thiết.

Tổ chức tốt công tác kế toán thực hiện các nghiệp vụ đúng quy định, tăng cường công tác quản lý, đảm bảo sử dụng kinh phí có hiệu quả và tiết kiệm.

Đoàn kết chia sẻ giúp đỡ nhau phấn đấu trở thành một tập thể xuất sắc toàn diện.

Không ngừng phấn đấu về mọi mặt giúp công tác tham mưu cho Ban giám đốc về định hướng phát triển kinh tế y tế tại Bệnh viện.

Phấn đấu đạt tỷ lệ thu nhập cho viên chức Bệnh viện ngày càng tăng.

Tiếp tục phát triển và áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính, thanh toán viện phí và dịch vụ y tế.

 

phone-icon
facebook-icon
zalo-icon